белогуска

белогуска

белогуска (српски, lat. beloguska))[уреди]

Именица[уреди]

белогуска, ж

Значења:

 1. Род птица (лат.) Oenanthe Muscicapidae Vieillot [1]

Хипоними:

 1. белогуз [3] [1]
 2. белогуза [4] [1]
 3. белолиска [4] [1]
 4. бјелогуза [5] [1]
 5. бјелогуза прдавица [2] [1]
 6. бјелокрила [5] [1]
 7. грегула [4] [1]
 8. далматинска белка [6] [1]
 9. далматинска бјелогуза [2] [1]
 10. јужна бјелгуза [7] [1]
 11. калопера [3] [1]
 12. камењар прдавица [4] [1]
 13. коландрица [8] [1]
 14. медитеранска белка [9] [1]
 15. медитеранска белогуза [9] [1]
 16. прдавица [5] [1]
 17. приморска белка [4] [1]
 18. приморска бјелогуза [10] [1]
 19. приморски камењар [11] [1]
 20. средоземна белогуза [12] [1]
 21. тресорепка [2] [1]
 22. црнокрили камењар [13] [1]
 23. црноуха белка [6] [1]
 24. црноуха бјелгуза [7] [1]
 25. белгуза [4] [1]
 26. беленгуза [4] [1]
 27. беленгузац [4] [1]
 28. белка [14] [1]
 29. белогуз [15] [1]
 30. белогуза [4] [1]
 31. белогузац [4] [1]
 32. белогузић [4] [1]
 33. белогуша [16] [1]
 34. белогушка [16] [1]
 35. белорепац [11] [1]
 36. бијелка [17] [1]
 37. билогуза [18] [1]
 38. бјелгуза [4] [1]
 39. бјеленгуза [4] [1]
 40. бјеленгузац [4] [1]
 41. бјелогуз [19] [1]
 42. бјелогуза [18] [1]
 43. бјелогузац [4] [1]
 44. бјелогузић [4] [1]
 45. бјелокрила [3] [1]
 46. бјелорепка [20] [1]
 47. обична белка [6] [1]
 48. обична белогуза [9] [1]
 49. обична бијелка [21] [1]
 50. обична бјелгуза [22] [1]
 51. обична бјелка [23] [1]
 52. обична бјелогуза [2] [1]
 53. обични камењар [24] [1]
 54. пеленгуз [4] [1]
 55. пеленгуза [3] [1]
 56. пеленгузић [3] [1]
 57. прдавица [25] [1]
 58. прдалица [7] [1]
 59. самотњак [26] [1]
 60. сиваста бјелгуза [7] [1]
 61. сивасти камењар [26] [1]
 62. сиви камењар [11] [1]
 63. сивкасти самотњак [20] [1]
 64. спрдавица [20] [1]


Референце[уреди]

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64 1,65 1,66 1,67 1,68 1,69 1,70 1,71 1,72 Дејан Милорадов – Слободан Пузовић – Васа Павковић – Јавор Рашајски, Орнитолошки речник, Имена птица, Матица српска, Нови Сад.
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 Спиро Брусина, Птице хрватско-српске, Споменик, XII, Српска краљевска академија, Београд 1892.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Мирослав Хирц, Рјечник народних зоологичких назива, књига друга: Птице (Aves), ЈАЗУ, Загреб 1938–1947.
 4. 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16 Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. I–XIX, Институт за српскохрватски језик САН / Институт за српски језик САНУ, Београд 1959–2014.
 5. 5,0 5,1 5,2 Валтазар Косић, Грађа за дубровачку номенклатуру и фауну птица, Гласник Хрватскога наравословнога друштва, година III, бр. 1, Загреб 1888, 118–128.
 6. 6,0 6,1 6,2 Душан Стојићевић, Научна имена српско-хрватских птица, сепаратни отисак из Југословенске шуме, бр. 2, Музеј Српске земље, Београд 1938.
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 Људевит Фирер, Једна година орнитолошког изучавања у Црној Гори, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. VI, Сарајево 1894, 543–608.
 8. Петар Скок, Етимологијски рјечник хрватскога или српскога језика, I–IV, ЈАЗУ, Загреб 1971–1974.
 9. 9,0 9,1 9,2 Сергије Д. Матвејев, Српска имена птица, Архив билошких наука, бр. 2, Институт за екологију и биогeографију Српске академије наука, Београд 1950, 146–158.
 10. Стјепан Ђурашин, Птице, књ. XXIV, дио први, Матица хрватска, Загреб 1899.
 11. 11,0 11,1 11,2 Алфред Едмунд Брем, Како живе животиње (по оригиналном пучком издању приредио с особитим обзиром на наш животињски свијет проф. др Никола Финк), Минерва, Загреб 1937.
 12. В. Ф. Васић – Д. В. Симић – Ж. Станимировић – М. Каракашевић – М. Шћибан – М. Ружић – С. Кулић – М. Кулић – С. Пузовић, Српска номенклатура I, Двоглед, бр. 4, Лига за орнитолошку акцију Србије и Црне Горе, Београд 2004, 7–19 и Српска номенклатура II, Двоглед, бр. 5, Лига за орнитолошку акцију Србије и Црне Горе Београд 2005, 10–18.
 13. Божина Ивановић, Нека орнитолошка запажања на Скадарском језеру, Lаrus, вол. 21–22, годишњак Завода за Орнитологију ЈАЗУ, Загреб година? 1970 (24) (1967-68 21-22?), 137–160.
 14. Војислав Васић – Саша Маринковић – Ондреј Визи, Птице Дурмитора и кањона Таре, Фауна Дурмитора, св. 3, ЦАНУ, Титоград 1990, 9–70.
 15. Ђорђе Поповић, Речник српскога и немачкога језика, II српско-немачки део, непромењено друго прегледано и умножено издање, књижара „Напредак” из Панчева, Београд 1926.
 16. 16,0 16,1 Рудолф Заплата, Птице уловљене у Сарајеву и околини од 1880–1940. године, Ловачки лист, Савез ловачких удружења на подручју Босне и Херцеговине, Сарајево 1940, бр. 3, 141–143, бр. 4, 192–194, бр. 5, 232–234, бр. 6, 278–280, бр. 7, 333–335, бр. 8, 386–388, бр. 10, 474–477, бр. 11, 534–537, 1941, бр. 2, 84–86, бр. 3, 134–136.
 17. Hans von Kadich, Hundert Tage im Hinterland (Eine ornithologische Forschungsreise in der Hercegowina), Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien, Wien 1887, 6–14, 23–25, 39–41, 61–63, 71–72, 85–86, 102–105, 121–123, 139–140, 154–157.
 18. 18,0 18,1 Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник, 4. издање, Штампарија Краљевине Југославије, Београд 1935.
 19. Мојо Медић, Додатак природописној и медицинској номенклатури, Летопис Матице српске, књ. 159, свеска трећа, Матица српска, Нови Сад 1889, 123–135.
 20. 20,0 20,1 20,2 Животиње, VI део, Даворин Трстењак, Птице, II свезак, књ. LXXVII, Друштво Св. Јеронима, Загреб 1890.
 21. Бранислав Гашић – Горан Дујаковић, Птице Бардаче, Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске, Бања Лука 2009.
 22. Људевит Фирер, Продужена посматрања на орнитолошком пољу у Црној Гори, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. VII, Сарајево 1895, 241–258.
 23. Михаило Вучковић – Ондреј Визи, Прилог проучавању орнитофауне Црне Горе (птице долине Пиве), Глас. Републичког завода зашт. природе – Природњачког музеја, 10, Титоград 1977, 41–58.
 24. Csornai Rihárd, Bácska madarainak szerb és horvátnyelvü névjegyzéke, Aquila (A magyar királyi Madártani Intézet folyóirata), L évfolyam, Budapest 1943, 394–402.
 25. Мато Водопић, Попис пучкијех птичијих имена, Словинац, бр. 2, књ. III, Дубровник 1880, 30–33.
 26. 26,0 26,1 Јосип Етингер, Сријемско-славонско-хрватске дивје животиње, звијери и птице, Тискарница Игњата Карла Сопрона, Земун 1857.

Напомене[уреди]