атонија

ж. мед.: слабост, немоћ; бес.: несразмер y дужини главне и споредних реченица.