Цитати:aman

 • early 16th century, Marin Držić, Tripče de Utolče:
  Tako mi careve glave i moje svitle sablje i vitkoga kopja i junačkoga konja, kako prvom ga ove oči zagledaju, noge ga će stignut, ruka će k sablji, sablja mu će moja svitla i junačka glavu usjeć; hič aman ne bude inako; tako mi moje vjere buslomanske!
 • Early C19, Mustafa Firaki, Mahzar bosanske fukare Visokoj Porti:
  Upitaj nas što smo i kako smo,
  Što imasmo ono i dadosmo,
  Sad veče ničice padosmo,
  Aman, care, sunce ogrijano!
 • 1846, Ivan Mažuranić, Smrt Smail-age Čengića:
  Mukom múče ropske sluge,
  Mukom múče, plijen svoj grabe.
  Aman, aman!„ starac pišti,
  I Novica sin mu zaman
  Aman, aman!“ suzan vrišti.
 • 1903, Aleksa Šantić, Lijepa je Hana:
  Ja, kad mjesec granu pa has-srmu prosu
  I lijepu Fatu na pendžeru osu,
  Aman, da je kome pogledati bilo!