Помоћ:Генитив

Српски

Одговара на питање: Кога или чега?