Помоћ:Аблатив

Аблатив је један падеж. Виђа се у разним језицима.

Латински[уреди]

Ablativus instrumentalis

Одговара на питање: С ким или чим?

Ablativus modi

Одговара на питање: Како? На који начин?

Ablativus sociativus

Одговара на питање: Са ким? Од чега?

Ablativus mensurae

Аблатив количине, одговара на питање: За колико (је мањи, лепши, ...)?

Ablativus limitationis

Одговара на питање: У ком смислу?

Ablativus originis

Одговара на питање: Из које фамилије?

Ablativus separativus

Одговара на питање: Откуд? Чега?

Ablativus auctoris

Одговара на питање: Од кога?

Ablativus comparationis

Аблатив компарације, одговара на питање: (лепши, виши, ...) него ко/шта?

Ablativus thematis

Аблатив теме, одговара на питање: Очему?

Ablativus locativus

Аблатив позиције, одговара на питање: Откуд?

Ablativus temporalis

Аблатив времена, одговара на питање: Када?

Ablativus qualitatis

Одговара на питање: Какав/Какво/Каква?

Ablativus causae

Одговара на питање: Зашто? Због чега?

Ablativus pretii

Одговара на питање: За колико?