Модул:el-translit

Пређи на навигацију Пређи на претрагу

Документацију овог модула можете да направите на страници Модул:el-translit/док

local export = {}

local tt = {
	["α"] = "a", ["ά"] = "á", ["β"] = "v", ["γ"] = "g", ["δ"] = "d",
	["ε"] = "e", ["έ"] = "é", ["ζ"] = "z", ["η"] = "i", ["ή"] = "í",
	["θ"] = "th", ["ι"] = "i", ["ί"] = "í", ["ϊ"] = "ï", ["ΐ"] = "ḯ",
	["κ"] = "k", ["λ"] = "l", ["μ"] = "m", ["ν"] = "n", ["ξ"] = "x",
	["ο"] = "o", ["ό"] = "ó", ["π"] = "p", ["ρ"] = "r", ["σ"] = "s",
	["ς"] = "s", ["τ"] = "t", ["υ"] = "y", ["ύ"] = "ý", ["ϋ"] = "ÿ",
	["ΰ"] = "ÿ́", ["φ"] = "f", ["χ"] = "ch", ["ψ"] = "ps", ["ω"] = "o",
	["ώ"] = "ó",
	["Α"] = "A", ["Ά"] = "Á", ["Β"] = "V", ["Γ"] = "G", ["Δ"] = "D",
	["Ε"] = "E", ["Έ"] = "É", ["Ζ"] = "Z", ["Η"] = "I", ["Ή"] = "Í",
	["Θ"] = "Th", ["Ι"] = "I", ["Ί"] = "Í", ["Κ"] = "K", ["Λ"] = "L",
	["Μ"] = "M", ["Ν"] = "N", ["Ξ"] = "X", ["Ο"] = "O", ["Ό"] = "Ó",
	["Π"] = "P", ["Ρ"] = "R", ["Σ"] = "S", ["Τ"] = "T", ["Υ"] = "Y",
	["Ύ"] = "Ý", ["Φ"] = "F", ["Χ"] = "Ch", ["Ψ"] = "Ps", ["Ω"] = "O",
	["Ώ"] = "Ó",
	[";"] = "?", ["·"] = ";"
}

-- transliterates any words or phrases
function export.tr(text, lang, sc)
	local gsub = mw.ustring.gsub
	
	local acute = mw.ustring.char(0x301)
	local diaeresis = mw.ustring.char(0x308)
	
	text = gsub(text, "([αεηΑΕΗ])([υύ])(.?)",
				function (vowel, upsilon, following)
					return tt[vowel]
						.. (upsilon == "ύ" and acute or "")
						.. (("θκξπσςτφχψ"):find(following) and "f" or "v")
						.. following
				end)
	
	text = gsub(text, "([αεοωΑΕΟΩ])([ηή])",
				function (vowel, ita)
					if ita == "ή" then
						return tt[vowel] .. "i" .. diaeresis .. acute
					else
						return tt[vowel] .. "i" .. diaeresis
					end
				end)
	
	text = gsub(text, "[οΟ][υύ]",
				{["ου"] = "ou", ["ού"] = "oú",
				 ["Ου"] = "Ou", ["Ού"] = "Oú"})

	text = gsub(text, "(.?)([μΜ])π",
				function (before, mi)
					if before == "" or before == " " or before == "-" then
						if mi == "Μ" then
							return before .. "B"
						else
							return before .. "b"
						end
					end
				end)
	
	text = gsub(text, "(.?)([νΝ])τ",
				function (before, ni)
					if before == "" or before == " " or before == "-" then
						if ni == "Ν" then
							return before .. "D"
						else
							return before .. "d"
						end
					end
				end)

	text = gsub(text, "γ([γξχ])", "n%1")

	text = gsub(text, ".", tt)

	return text
end

return export