XVII

Такође погледајте: xvii

међународно


Број

XVII

  1. A Roman numeral representing the number seventeen (17).

Coordinate terms