Помоћ:Садржај

Почетак нове речи[уреди]

Врсте речи[уреди]

Именице[уреди]

За почетак погледајте употребу шаблона Српска именица. У самом шаблону (одељак употреба шаблона) су описани сви потребни параметри као и накнадна обрада.

Глаголи[уреди]

За почетак погледајте употребу шаблона Српски глагол. У самом шаблону (одељак употреба шаблона) су описани сви потребни параметри као и накнадна обрада.

Придеви[уреди]

Бројеви[уреди]

Заменице[уреди]

Прилози[уреди]

Везници[уреди]

Речце[уреди]

Скраћенице[уреди]

Језици[уреди]

Код и коментари Ефекат
{{лат-јез}}
  • Додаје се за објашњење појмова на латинском језику

лат. febris - температура

Специјалне области[уреди]

Код и коментари Ефекат
{{медицински појам}}
  • Додаје се за означавање медицинских појмова

мед.

{{електротехнички појам}}
  • Додаје се за означавање електротехничких појмова

ел.

{{историјски термин}}
  • Додаје се за означавање историјских термина

ист.:

{{математички појам}}
  • Додаје се за означавање математичких појмова

мат.

{{правни израз}}
  • Додаје се за означавање правних израза

прав.:

{{теолошки појам}}
  • Додаје се за означавање теолошких појмова

теол.