Пређи на садржај

Помоћ:Инструментал

Српски

У граматици: шести падеж, падеж оруђа или средства којим се радња врши (нпр. сечем ножем) и падеж друштва или заједнице (нпр. ишао сам с другом). Одговара на питања с ким? и чиме?.

Инструментал у реченици означава:

  • средство (без предлога) којим се врши нека радња (Дошли смо возом.)
  • друштво (с предлогом) са којим се врши нека радња (Идем са пријатељима у биоскоп.)
  • начин, углавном став, којим се врши нека радња (Ходала је великим корацима.)
  • релативно непрецизне одредбе места и времена (крајем недеље, ноћу, Суботом идем у град...)
  • као допуна неким придевима (богат знањем, незадовољан платом)
  • допунски предикатив (само уз неке глаголе: бити, постајати, постати, чинити се, учинити, звати ... - Зовем је тетком.)
  • атрибут (Промет железницом се развио.)
  • глаголи који захтевају инструментал (бавити се; трговати; обиловати; владати; управљати ....)
  • с предлозима:
међу; под; над; пред; за; с(а)

Ови предлози (осим с(а)) употребљавају се и уз акузатив, али само ако означавају динамични однос:

Акузатив: Лопта је отишла под сто. 
Инструментал: Лопта је под столом.