koža

Idi na navigaciju Idi na pretragu

koža

koža (srpski, ćir. koža)[uredi]

Imenica[uredi]

koža, ž

Značenja:

 1. Odrana životinjska koža s krznom ili bez njega. [1]
 2. Naježena, nakostrešena koža. Vršac[1]
 3. Ukras na biču. [1]
 4. Odrana životinjska koža sa krznom ili bez njega. [2] Gospođinci[1]
 5. Koža tek odrana sa životinje. [3] Kovilj Novo Miloševo[1]
 6. Korica, skrama koja se uhvati na jelu prilikom hlađenja. [1]
 7. Opna na zrnu grožđa. Subotica[1]

Primeri:

 1. I meni se ježila koža kad sam čuo sve što je pretrpio ni kriv ni dužan. [4] [5] [6] Čenej Bukovac Đala Novi Kneževac Novo Miloševo Izbište Pomaz Deska [1]
 2. Tȏ se vȉdi po kȍži kȁd je òna ùčinjena. [1]
 3. Ìzmeriš dužìnu kȍlko je dȕgačko, a širìnu ȉsto, ȍndak dȇliš kȍžu, sa trȋ kȍže ako ćeš prȕsluk lȅpši, ȅto ȉma trȋ il dvȇ kȍže kòje su vȅli ke, komòtni je. Kovilj [1]
 4. U zemunicama se spavalo na slami i kožama, a sva imovina se čuvala u sanduku. Turija [1]
 5. Ogr̀na lo mož da bȉdne od kùde lje, mȍž od kȍže, nȁ vrāt i na kraj rúde. [7] [8] [3] Đala Sremska Mitrovica Srpski Krstur Novi Kneževac Jaša Tomić Izbište [1]
 6. Sarači su u ranijem vremenu sami štavili konjske i goveđe kože. [9] Nadalj Ruma [1]
 7. Víđala sam i tȏ, od tȇ dvèrije kȍže; tȏ tȍbože mȅtu cr̀venōg, od úroka. Bačka Palanka [1]
 8. Gornji kaputi su šiveni od štofa i bili su postavljeni jagnjećom kožom. Takvi kaputi su se zvali jankeli. [10] Nadalj [1]
 9. Ćùrčija — tȍ e tȁj što prȁvi šùbare, grudnjáke, bȗnde; nȅ kr̀znār, koji prȁvi fȋno kŕzno, već ovàko od òvčije kȍže. Mokrin [1]
 10. Tȏ se dȍtle trȅba da se mȇša, da se ȍlādi, a da nȇma kȍžu. [4] Pomaz [1]
 11. Ȍnda ga òlūpate, lȗpa se u takima stȕpama, ȕ tō se mȅte pa se pȍkvasi, pa se tȗ lȗpa da se tȃ kȍža, što je kȍšuljica, tȏ sȋđe dȍle, pa pȍstane tȁko lépo, čȉsto žȉto. [4] Pomaz [1]Izrazi:

 1. šúšti mi ˜ ("plašiti se, biti u strahu, mnogo se bojati"). Novo Miloševo [1]
 2. vikati ko da mukožu deru Jasenovo [1]
 3. Bȉti ("biti veoma slab, mršav"). Đurđevo Novo Miloševo Vršac [1]
 4. guliti nekomekožu s leđa ("bezobzirno iskorišćavati, tlačiti, ugnjetavati"). [1]
 5. òsetiti na svòjojkȍži ("iskusiti nešto neprijatno, teško, doživeti"). Novo Miloševo [1]
 6. ogúljiti koga do gòlekȍže ("uzeti nekome sav novac, svu imovinu ili materijalni ulog"; "Ogúljio me do gòle kȍže"). Jaša Tomić Šurjan Boka Neuzina [1]
 7. bȉti u túđojkȍži Novo Miloševo [1]
 8. pokisnuti do golekože ("potpuno pokisnuti"). Vršac [1]
 9. Čìnitikȍžu ("štaviti"). Mokrin [1]
 10. ne moći iz ovekože ("isto"). [1]
 11. ùšo mu vrȃg podkȍžu ("ne može da miruje"). Sombor [1]
 12. imati tankukožu ("plašiti se batina"). Jasenovo [1]
 13. brȁtikȍžu na šíljak ("biti spreman na batine, kaznu i sl."). Sombor Jasenovo [1]
 14. uvući se kome podkožu ("podići nekome, dodvoriti se nekome, biti nekome miljenik"). Sombor [1]
 15. oguljiti nekomekožu s leđa ("isto"). [1]
 16. ìmati dèbelukȍžu ("biti neosetljiv na uvrede, grdnje i sl."). Đurđevo [1]
 17. ući nekome podkožu ("isto"). [1]
 18. némati kȕd iz ("nemoguća je ma kakva promena, nema izlaska iz položaja u kojem se neko nalazi"). Đurđevo [1]

Reference[uredi]

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 Rečnik srpskih govora Vojvodine, izmenjeno i dopunjeno izdanje u 4 toma, priredili mr Dejan Miloradov, Katarina Sunajko, mr Ivana Ćelić i dr Dragoljub Petrović, Matica srpska, Novi Sad.
 2. Ivan Popović, Govor Gospođinaca u svetlosti bačkih govora kao celine. Beograd (SANU, Posebna izdanja, knjiga SLHHV, Odeljenje literature i jezika, knjiga 21), 1968, 248 str, str. 184.
 3. 3,0 3,1 Svetlana Malin-Đuragić, Ćurčijski zanat u Kovilju (rukopis).
 4. 4,0 4,1 4,2 Marija Špis-Ćulum, Iz leksike Pomazi i Čobanca (kod Sentandreje), rukopis.
 5. Anđelka Petrović, Pastirska terminologija Bukovca (rukopis diplomskog rada).
 6. Sofija Rakić-Miloradović, O govoru Deske. — ESM, 3, 2001, 52—67, str. 55.
 7. Stari zanati u Vojvodini. 1992, 340 str, str. 146, 158.
 8. Pavle Ivić—Žarko Bošnjaković—Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta. Prva knjiga: Uvod i fonetizam. — SDZb, HV, 1994, 419 str, str. 81.
 9. Stari zanati u Vojvodini. 1992, 340 str, str. 54, 151.
 10. Stari zanati u Vojvodini. 1992, 340 str, str. 52.
 11. Gordana Vuković—Žarko Bošnjaković—Ljiljana Nedeljkov, Vojvođanska kolarska terminologija. Novi Sad (Filozofski fakultet), 1984, 258 str.

Napomene[uredi]