Eber

Idi na navigaciju Idi na pretragu

Tok Pisin[uredi]

Primeri:

VikicitatiSapta 3

35 Na Nahor em i pikinini bilong Seruk. Na Seruk em i pikinini bilong Reu. Na Reu em i pikinini bilong Pelek. Na Pelek em i pikinini bilong Eber. Na Eber em i pikinini bilong Sela.


35. Sina Seruhovog, sina Ragavovog, sina Falekovog, sina Everovog, sina Salinog,