历史

Za izgovor i definicije od – vidi 歷史.
(Ovaj term, 历史, je jednostavni oblik od 歷史.)