历史

Idi na navigaciju Idi na pretragu
Za izgovore i definicije – vidite 歷史.
(Ovaj term, 历史, je pojednostavljeno oblikovan od 歷史.)
Beleške: