U+264C, ♌
LEO

[U+264B]
Razni simboli
[U+264D]
Tekst naslova Tekst naslova Tekst naslova Tekst naslova Tekst naslova Tekst naslova Tekst naslova
Primer Primer Primer Primer
Primer Primer Primer Primer
Primer Primer Primer Primer
Primer Primer Primer Primer
Primer Primer Primer Primer
Primer Primer Primer Primer
Primer Primer Primer Primer Primer