U+223B, ∻
HOMOTHETIC

[U+223A]
Matematički Operatori
[U+223C]