U+2234, ∴
THEREFORE

[U+2233]
Matematički Operatori
[U+2235]