instinkt

instinkt (lat.), prirodni nagon; životni impuls koji nagoni životinje, a i ljude, da nesvesno, bez učešća volje i razuma, vrše radnje potrebne za održavanje života jedinke ili vrste (npr., priprema i uzimanje hrane, sparivalje i pravljenje gnezda itd.). Naročito izrazit kod insekata (mrava, pčela) i ptica. U psihičkom životu čoveka igra sporednu ulogu u poređenju c razumom.