aerodinamika

Idi na navigaciju Idi na pretragu

ž. gr.:(aero-vazduh, dinamos-kretanje) nauka koja se bavi kretanjem gasova; nauka o kretanjima čvrstih tela kroz gasove.