adopcijanci

m. mn.: y VIII. veku hrišćanska sekta, koja Hrista Spasitelja nije smatrala pravim nego posinjenim Sinom Božjim.

Šablon:klica-vera (Hrišćanstvo)