Razgovor:dr.

Sadržaj stranice nije podržan na drugim jezicima

Navedeno značenje je netačno. Prema Pravopisu srpskoga jezika (Matica srpska, 2002), 370. str.: dr – skraćeno od „doktor“ dr. – skraćeno od „drugi, drugo“