Pomoć:Prepozitiv

Prepositiv (latiniski: prae - pred, ponere - staviti, v.t. prepozicija - predlog) je šesti ruski padež i odgovara na pitanje Gde?. Upotrebljava se kao lokativ u srskome jeziku, ali uvek sa predlogom.