У+0Ф29, ༩
ТИБЕТАН ДИГИТ НИНЕ

[У+0Ф28]
Тибетан
[У+0Ф2А]