men

Извор: Викиречник
Иди на навигацију Иди на претрагу

men (кинески)

Објашњење.

Изговор:

пинјин: men  
Loudspeaker.svg
(датотека)
мен

Знак:

Радикал:

9

БоПоМоФо:

ㄇㄣ˙

Сродни чланци са Википедије:

men

Навигатор

... ... ... ... ... ...
... ... 我們 men
... ... ... ... ... ...


Преводи

 • Француски:
 • Немачки:
 • Италијански:
 • Шпански:
 • Португалски:
 • Арапски:
 • Руски:
 • Грчки:
 • Бугарски:
 • Шведски:

Mandarin

Romanization

men (Zhuyin ˙ㄇㄣ)

 1. Pinyin превод од ,
 2. Nonstandard spelling of mēn.
 3. Nonstandard spelling of mén.
 4. Nonstandard spelling of měn.
 5. Nonstandard spelling of mèn.

Usage notes

 • English transcriptions of Mandarin speech often fail to distinguish between the critical tonal differences employed in the Mandarin language, using words such as this one without the appropriate indication of tone.[[]] [[]]
rén rén wáng shén rén dīng jǐn chóu zhǎng jīn jiè bīng réng cóng sǎn lún bīng cāng shì zhàng xian xiān tuō hóng tóng rèn qiān gǎn dài lìng chào cháng cháng men rèn fǎn chào yǎng qián zhòng jiàn jià yǎo fēng cāng rèn wáng fèn fǎng zhōng pèi diào dùn xǐn kàng ài wu xiū jìn dǎn tǎng zhòng yōu huǒ huì cuì yún sǎn wěi chuán chē xiàn shāng chāng lún cāng xùn xìn wěi zhù ze xián xiè bàn ling zhòu shēn bēng shì zhēng diàn hān mài dàn zhù zhāo wèi zhù zuǒ yòu yǎng zhàn tuó shé zuò gōu nìng tóng xiān yōng qiān shi bāo pèi huí lǎo xiáng yáng bǎi mǐng jiā èr bìng hěn huó guǐ quán tiāo jiǎo shǐ xíng shēn tuō kǎn zhí gāi lái chǐ kuǎ guāng yīn shì zhū yòu ān móu ér lún dòng chà chī xùn gōng zhōu cún xiá dài ta jiǎo zhēn qiáo kuài chái nìng nóng jǐn hóu jiǒng chěng zhèn zuò chǒu qīn shù tǐng shèn tuì nán xiāo biàn tuǐ é qiú guàng jùn liáng qiào yǒng hùn jìng qiàn sàn pěi pīng bǎo shù xiá xìn xiū chē chóu zhì yǎn liǎ lái jiǎn xiū huò xiào pái jiàn biào chù fèi fèng ǎn bèi xīn chāng zhī bìng jiù yáo cuì liǎ wǎn lái cāng zòng guān bèi tiǎn shū shū men dào tán jué chuí xìng péng tǎng hou gàn jìng jiè suī chàng jié fǎng zhí kōng juàn zōng qiàn lún zhuō luǒ sōng lèng hùn dōng bèn nǎi cǎi jiǎn zhài zhí shà qīng nìng yīng chēng qián yǎn ruǎn zhòng chǔn jiǎ wěi bìng ruò wēi piān yàn fēng tǎng è xié chě shěng kǎn zuò chā tíng bèi xiè huáng yǎo zhàn chǒu yān yóu jiàn zhā zhì zǒng miǎn xiè xún cāi duān zhēn ǒu tōu tōu bèi lóu jié wěi fèn cháng guī sǒu zhì xiā fu yuàn rǒng yùn jiǎng bàng diān táng hào jié shàn qiàn jué cāng chù sǎn bèi xiào yǒng yáo tàn suō yǎng bìng jiā dǎi zài tǎng bīn chǔ nuó cān lěi cuī yōng zāo zǒng bēng sǒng ào chuán zhài shāng chuǎng jìng chì shǎ hàn zhāng qīng yàn xiè lóu bèi piào jǐn liàn mán qiān xiān tàn yíng dòng zhuàn xiàng shàn qiáo jiǒng tuǐ zǔn láo chǎng guāng liáo chēng chán wěi huì chuǎn tiě dàn jiǎo jiù sēng fèn xiàn è jiāo jiàn tóng lìn xiān xiàn jiāng mǐn jìn jià qiào fēng zhòu ài sài jùn nóng chán dàng jǐng xuān kuài jiǎn chù dān jiǎo shǎ zài càn bīn án tái chóu chái lán jǐn qiàn méng níng qióng cháng liè lěi kuǎng bào biāo zǎn zhì yōu háo qìng chèn téng wěi lǒng chǔ chán ráng shū huì luó zǎn nuó tǎng yǎn léi nàng