diwai

Извор: Викиречник
Иди на навигацију Иди на претрагу

Ток Писин[уреди]

Примери:

Викицитати

Sapta 1

(Sapta 1-2)

Stori bilong God i mekim kamap olgeta samting

11 Bihain God i tok olsem, “Graun i mas kamapim ol kain kain diwai na gras na kaikai samting.” Orait dispela samting i kamap.
11. Опет рече14[1] Бог111[2]: Нека14[3] пусти земља из себе траву, биље, што носи семе, и112[4] дрво родно, које рађа род по својим врстама, у коме ће бити семе његово на земљи. И110[5] би18[6] тако.11[7]

Мат. 7:17, [[|Лука 6:4]], [[|Јевр. 6:7]]

[[|10]] [[|12]]

1. Мојсијева

Stat bilong Olgeta Samting

o

Jenesis

11 Претходни: Tulait
Следећи: lukim

Изведене речи: diwai

5
 1. diwai
 2. diwa iwai
 3. diw iwa wai
 4. di iw wa ai
 5. d i w a i
1/А Пар 2/Б Пар 3/В Пар 4/Г Пар 5/Д
05 1 10 2 03 3 01 3 10
1 05:10130ди || 12 || 10:03273ив || 23 || 03:01061ва || 34 || 01:10010аи || 45
321 123 05:10:0303873 234 10:03:0108161 234 03:01:1001810 345 543
d 1 i 05:10:03:01 (00116161) w 10:03:01:10 (00244810) a 5 i

Фузи ћирилица: diwai

+

+

++

++

+++

+++


+++++++++++++++

Проширени садржај


++++++++++++++++++++++++++++


+++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++

циклична група
Paley13.svg🁣🀲🀳🂓
О слици

Референце[уреди]

1989, Buk Baibel long Tok Pisin, Port Moresby: Bible Society of Papua New Guinea, Jenesis 1:11:
(Молим додајте Српски превод од овог quote)
 1. ПОСТАЊЕ 1 [1] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 2. ПОСТАЊЕ 1 [2] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN
 3. ПОСТАЊЕ 1 [3] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 4. ПОСТАЊЕ 1 [4] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN
 5. ПОСТАЊЕ 1 [5] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 6. ПОСТАЊЕ 1 [6] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 7. ПОСТАЊЕ 1 [7] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1