Pison

Извор: Викиречник
Иди на навигацију Иди на претрагу

Ток Писин[уреди]

Примери:

Викицитати

Sapta 2
11-12 Nem bilong namba wan wara em Pison na em i go raunim kantri Havila. Long kantri Havila i gat gutpela gol, na i gat wanpela kain diwai, blut bilong en i gat gutpela smel. Na i gat wanpela kain ston i dai tumas, em ol i save kolim kanilian.
11. Једној је име Фисон11[1], она тече око целе земље евилске, а онде има злата,

1 Мој. 25:18

1 Moj. 2

12. И злато је оне земље врло добро; онде11[1] има и бдела и драгог камена ониха.

1 Moj. 2


Sapta 2
11-12 Претходни: 4-pela
Следећи: Gihon

Изведене речи: Pison

Фузи ћирилица: Pison

+

+

++

++

+++

+++


+++++++++++++++

Проширени садржај


++++++++++++++++++++++++++++


+++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++

циклична група
Paley13.svg🁣🀲🀳🂓
О слициРеференце[уреди]

1989, Buk Baibel long Tok Pisin, Port Moresby: Bible Society of Papua New Guinea, Jenesis 2:11-12:
(Молим додајте Српски превод од овог навода)
  1. 1,0 1,1 ПОСТАЊЕ 1 [1] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN