Pison

Извор: Викиречник
Иди на навигацију Иди на претрагу

Ток Писин[уреди]

Примери:

Викицитати

Sapta 2
11-12 Nem bilong namba wan wara em Pison na em i go raunim kantri Havila. Long kantri Havila i gat gutpela gol, na i gat wanpela kain diwai, blut bilong en i gat gutpela smel. Na i gat wanpela kain ston i dai tumas, em ol i save kolim kanilian.
11. Једној је име Фисон11[1], она тече око целе земље евилске, а онде има злата,

1 Мој. 25:18

1 Moj. 2

12. И злато је оне земље врло добро; онде11[1] има и бдела и драгог камена ониха.

1 Moj. 2


Sapta 2
11-12 Претходни: 4-pela
Следећи: Gihon

Изведене речи: Pison

5
  1. Pison
  2. Piso ison
  3. Pis iso son
  4. Pi is so on
  5. P i s o n
1/А Пар 2/Б Пар 3/В Пар 4/Г Пар 5/Д
1 1 2 2 3 3 4 3 5
1 1:2002аб 12 2:3033 23 3:4064 34 4:5095 45
321 123 1:2:300033[[абв]] 234 2:3:400964 234 3:4:501895 345 543
P 1 i 1:2:3:4 (00000964) s 2:3:4:5 (00028895) o 5 n

Фузи ћирилица: Pison

+

+

++

++

+++

+++


+++++++++++++++

Проширени садржај


++++++++++++++++++++++++++++


+++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++

циклична група
Paley13.svg🁣🀲🀳🂓
О слициРеференце[уреди]

1989, Buk Baibel long Tok Pisin (in Ток Писин), Port Moresby: Bible Society of Papua New Guinea, Jenesis 2:11-12:
  1. 1,0 1,1 ПОСТАЊЕ 1 [1] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN