Edmon

Пређи на навигацију Пређи на претрагу


Edmon Rostan (Edmond Rostand, 1868-1918)

2. Alfabetska tabela za pamćenje po veznom sistemu[уреди]

Posle premijere svog dela »Sirano de Beržerak« u Comedie Francaise, francuski pesnik Edmon[1] Rostan (Edmond Rostand, 1868-1918) jedva je stizao da odgovori na sva čestitanja svojih prijatelja i poznanika. Među njima je bio i jedan samouvereni bogataš, koji je pesniku čestogovorio o svojim uspesima, hvaleći se da je sve stvorio sa svojih deset prstiju. Primajući njegovo čestitanje, Rostan mu se zahvali rečima: — Eto, dragi prijatelju, sve ovo što Vas toliko uzbuduje i oduševljava stvorio sam samo sa slovima našeg alfabeta.Svakako, Rostan je veoma mnogo stvorio sa slovima alfabeta, kaoi mnogi drugi stvaraoci pre i posle njega. Međutim, sa slovima alfabeta
Strana 99


se mnogo može postići i u pamćenju. Jedan od efikasnih načina je putem•Alfabetske tabele za pamćenje po veznom sistemu«. I u slučaju »Alfa betske tabele« koristimo istu zakonitost, da za poznato vezujemo nepoznato i na taj način ga efikasno pamtimo. Kao i brojeve, slova u nepovezanom nizu teško pamtimo. Ali ako ih osmislimo, kao na primer u rečima, onda je lako pamtiti ne samo slova, već i njihov redosled. Na primer, niz od 6 slova: k — n — j — i — g — a veoma lako pamtimo, ito tačno po datom redosledu, jer možemo da ga osmislimo formiranjem reči »knjiga«

ALFABETSKA TABELA ZA PAMĆENJE PO VEZNOM METODU(Ćirilični redosled)[уреди]

(1) AAUTO (11) JJUDITA (21) SSANTA (2) BBINA (12) KKATON (22) TTANIN (3) VVIJAK (13) LLIDIJA (23) ĆĆEMANE (4) GGAR (14) LJLJUTI ROJ (24) UUNRA (5) DDELO (15) MMETLA (25) FFINALISTA (6) ĐĐI-ĐI (16) NNATAŠA (26) HHANDŽAR (7) EEKIPAŽ (17) NJNJEGOŠ (27) CCINK (8) ŽŽIVA (18) OOTVOR (28) ČČUNOVI (9) ZZEBRA (19) PPUTOPIS (29) DŽIN I BOA (10) IIZASLANIK (20) RRANAC (30) ŠŠUMICA
  1. Супер памћење страна 99