Domicil

Извор: Викиречник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Noia 64 mimetypes recycled.png
Noia 64 mimetypes recycled.png

Пажња! Чланак са неквалитетним садржајем!

Овај чланак не задовољава све стандарде викиречника.

Речи српског језика настојимо да унапредимо и стандардизујемо у скоријој будућности. Позивамо и вас да учествујете у побољшању квалитета нашег и вашег викиречника.


Хвала!

Напомена: Ако је овај чланак једна од енглеских речи или имена, не надајте се скором побољшању.

domicil (lat. domus kuća, dom, domicilium) zavičaj, stalno mesto stanovanja, prebiva lište, stan; trg. mesto u kome treba da se plati jedna menica.

domicilat (lat. domicilium) trg. označeni platilac jedne domicilirane menice.

domicilijant (lat. domicilium) trg. lice na koje se trasira jedna domicilirana me nica.

domiciliran (lat. domicilium) koji stanuje, nastanjen; domicilirana menica ili do micilna trata (fr. effet a domicile, eng. domiciliated bill) menica koja se ne is plaćuje u mestu gde je izdata, nego u nekom drugom.

domicilirati (lat. domicilium) stanovati, biti nastanjen, boraviti, prebivati; odre liti nekom mesto stanovanja, nastaniti nekoga; trg. označiti mesto plaćanja me mice.