30:07:16

Извор: Викиречник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Тетра - циклични граф
Брза Навигација

Навигатор[уреди]

... ... ... 🁣 ... ...
... 🁣 ... 🁣 ... ... 🁣
... ... ... 🁣 ... ...

Навигатор[уреди]

... ... ... 🁣 ... ...
... 🁣 ... 🁣 ... ... 🀲
... ... ... 🁣 ... ...


Проширени садржај
ZNAM🁣🀲🀳🂓
О слици


Све речи које имају шенг на било ком месту.

Број[уреди]

Три слога

🔠
1 домина
30:07877ше Претходни: 30:06
Следећи: 30:08

30:07:1626296

Кватернион:30:07:16:04 (00788854)

2 домина
07:16196ен Претходни: 07:15
Следећи: 07:17

07:16:0405854

3 домина
16:04454нг Претходни: 16:03
Следећи: 16:05

Конкорданс[уреди]

Викицитати

第1章

Dì 1 Zhāng

1. 起初111[1] 111[2] 創造111[3]
1. 111[2] 創造111[3] [[天地。]]111[4]
2. [[黑暗.]]111[1] [[ ]]211[2] 111[3]
2. [[ ]]211[2] 111[3] 靈運111[4]
3. [[3 ]]111[1] 311[2] [[、要有]]111[3]
3. 311[2] [[、要有]]111[3] 111[4]
Проширени садржај

Примери:

Викицитати

第1章

Dì 1 Zhāng

Прва књига Мојсијева

која се зове Постање
Глава 1

1. Мојсијева

1 起初11[1] 21[1]創造31[1]天地41[1]
1 Qǐchū shén chuàngzào tiāndì .
ћичу шен чуaнгцао тјенди
1. У11[1] почетку11[2] створи11[3] Бог11[4] небо11[5] и11[6] земљу11[7].

Јов 38:44474[1], Иса. 44:2424723[2], Иса. 45:1818724[3], [[|Јован 1:1]]1998[4], [[|Јован 1:3]]3998[4], Рим. 1:20201047[1], Кол. 1:16161117[1], Јевр. 1:10101134[1], Јевр. 11:331144[1]

21 2

1. Мојсијева

2 51[1]61[1]空虛71[1]混沌81[1]91[1]101[1]黑暗111[1]. 22[1]121[1]靈運面上
2 Dì shì kōngxū hùndùn . yuān miàn hēiàn . shén de líng yùnxíng zaì shuǐ miàn shàng .
2. А11[8] земља11[9] беше11[10] без11[11] обличја11[12] и12[6] пуста11[13], и13[6] беше12[10] тама11[14] над11[15] безданом11[16]; и14[6] дух11[17] Божји11[18] дизаше11[19] се11[20] над11[21] водом11[22].

[[|Иса. 40:12]]12469[3], [[{{{3}}}|Јер. 4:23]]

[[{{{4}}}|1]] [[{{{5}}}|3]]

1. Мојсијева

3 說、要有光、就有了光。
3 Shén shuō , yào yǒu guāng , jiù yǒu le guāng .
3. И11[23] рече11[24] Бог12[4]: Нека11[25] буде11[26] светлост11[27]. И12[23] би11[28] светлост12[27].

[[|Псал. 33:9]]9511[24]

 • [[{{{3}}}|2]] [[{{{4}}}|4]]

1. Мојсијева

4 看光是好的、就把光暗分開了。
4 Shén kàn guāng shì hǎo de , jiù bà guāng àn fēnkāi le .
4. И13[23] виде11[29] Бог13[4] светлост13[27] да11[30] је11[31] добра11[32]; и15[6] растави11[33] Бог13[4] светлост14[27] од11[34] таме11[35].
 • [[|3]] [[{{{3}}}|5]]

1. Мојсијева

5 晚上早晨一日
5 Shén chēng guāng wéi zhòu , chèng àn wéi yè . yǒu wǎnshang , yǒu zǎochen , zhè shì tóu yī rì .
5. И14[23] светлост15[27] назва15[34] Бог14[4] дан15[35], а{{{2}}}{{{3}}}[36] таму11[37] назва{{{2}}}{{{3}}}[38] ноћ11[39]. И15[23] би12[28] вече140[27] и16[6] би13[28] јутро11[40], дан12[35] први11[41].

[[|Јов 38:12]], [[{{{3}}}|Псал. 74:16]]

 • [[{{{4}}}|4]] [[{{{5}}}|6]]

1. Мојсијева

6 空氣
6 Shén shuō , zhū shuǐ zhī jiān yào yǒu kōngqì , jiāng shuǐ fèn wéi shàng xià .
6. Потом11[1] рече12[24] Бог15[4]: Нека12[25] буде12[26] свод11[27] посред воде, да66[19] раставља воду од воде.

[[|Јов 37:18]], [[{{{3}}}|Псал. 33:6]]6511[3], [[{{{4}}}|Јер. 10:12]]

[[{{{5}}}|5]] [[{{{6}}}|7]]

1. Мојсијева

7 空氣空氣以下空氣以上分開這樣
7 Shén jiù zào chū kōngqì , jiàng kōngqì yǐxià de shuǐ , kōngqì yǐshàng de shuǐ fēnkāi le . shì jiù zhèyàng chéng le .
7. И16[23] створи12[3] Бог16[4] свод12[27], и17[6] растави воду под сводом од воде над сводом; и18[6] би14[28] тако11[19].

[[|Псал. 148:4]]

[[{{{3}}}|6]] [[{{{4}}}|8]]

1. Мојсијева

8 空氣晚上早晨
8 Shén chèng kōngqì wéi tiān . yǒu wǎnshang , yǒu zǎochen , shì dì èr rì .
8. А12[8] свод13[27] назва Бог17[4] небо. И17[23] би15[28] вече и19[6] би16[28] јутро, дан други.

[[|7]] [[{{{3}}}|9]]

1. Мојсијева

9 使旱地出來這樣
9 Shén shuō , tiān xià de shuǐ yào jù zaì yī chǔ , shǐ hàndì lòu chūlai . shì jiù zhèyàng chéng le .
9. Потом21[1] рече13[24] Бог18[4]: Нека13[25] се сабере вода што је под небом на једно место, и110[6] нека се покаже суво. И18[23] би17[28] тако.11[19]

[[|Јов 26:10]], [[{{{3}}}|Јов 38:8]], [[{{{4}}}|Јов 38:10]], [[{{{5}}}|Псал. 95:5]]

[[{{{6}}}|8]] [[{{{7}}}|10]]

1. Мојсијева

10 旱地. 
10 Shén chèng hàndì wéi dì , chèng shuǐ de jù chù wéi hǎi . shén kàn shì hǎo de .
10. И19[23] суво назва Бог19[4] земља, а зборишта водена назва мора; и111[6] виде Бог110[4] да је добро.

[[|9]] [[{{{3}}}|11]]

1. Мојсијева

11 發生青草和結菜蔬果子樹木其類果子這樣
11 Shén shuō , dì yào fāshēng qīngcǎo , hé jié zhǒngzǐ de caìshū , bìng jie guǒzi de shùmù , gè cóng Qíleì , guǒzi dōu bāo zhe hé . shì jiù zhèyàng chéng le .
11. Опет рече14[24] Бог111[4]: Нека14[25] пусти земља из себе траву, биље, што носи семе, и112[6] дрво родно, које рађа род по својим врстама, у коме ће бити семе његово на земљи. И110[23] би18[28] тако.11[19]

[[|Мат. 7:17]], [[{{{3}}}|Лука 6:4]], [[{{{4}}}|Јевр. 6:7]]

[[{{{5}}}|10]] [[{{{6}}}|12]]

1. Мојсијева

12 於是發生青草種子菜蔬其類果子樹木其類果子。 
12 Yúshì dì fāshēng le qīngcǎo , hé jiē zhǒngzǐ de caìshū , gè cóng Qíleì , bìng jiē guǒzi de shùmù , gè cóng Qíleì , guǒzi dōu bāo zhe hé . shén kàn zhe shì hǎo de .
12. И111[23] пусти земља из себе траву, биље, што носи семе по својим врстама, и113[6] дрво, које рађа род, у коме је семе његово по његовим врстама. И112[23] виде Бог112[4] да је добро.

[[|11]] [[{{{3}}}|13]]

1. Мојсијева

Референце[уреди]

Проширени садржај
 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 ПОСТАЊЕ 1 [1] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 ПОСТАЊЕ 1 [2] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 ПОСТАЊЕ 1 [3] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN
 4. 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16 4,17 ПОСТАЊЕ 1 [4] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN
 5. ПОСТАЊЕ 1 [5] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN
 6. 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 6,11 6,12 ПОСТАЊЕ 1 [6] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN
 7. ПОСТАЊЕ 1 [7] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN
 8. 8,0 8,1 ПОСТАЊЕ 1 [8] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN
 9. ПОСТАЊЕ 1 [9] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN страна 1
 10. 10,0 10,1 ПОСТАЊЕ 1 [10] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 11. ПОСТАЊЕ 1 [11] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 12. ПОСТАЊЕ 1 [12] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 13. ПОСТАЊЕ 1 [13] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 14. ПОСТАЊЕ 1 [14] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 15. ПОСТАЊЕ 1 [15] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 16. ПОСТАЊЕ 1 [16] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 17. ПОСТАЊЕ 1 [17] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 18. ПОСТАЊЕ 1 [18] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 19. 19,0 19,1 19,2 19,3 19,4 ПОСТАЊЕ 1 [19] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 20. ПОСТАЊЕ 1 [20] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 21. ПОСТАЊЕ 1 [21] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 22. ПОСТАЊЕ 1 [22] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 23. 23,00 23,01 23,02 23,03 23,04 23,05 23,06 23,07 23,08 23,09 23,10 23,11 ПОСТАЊЕ 1 [23] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 24. 24,0 24,1 24,2 24,3 24,4 ПОСТАЊЕ 1 [24] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 25. 25,0 25,1 25,2 25,3 ПОСТАЊЕ 1 [25] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 26. 26,0 26,1 ПОСТАЊЕ 1 [26] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 27. 27,0 27,1 27,2 27,3 27,4 27,5 27,6 27,7 27,8 ПОСТАЊЕ 1 [27] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 28. 28,0 28,1 28,2 28,3 28,4 28,5 28,6 28,7 ПОСТАЊЕ 1 [28] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 29. ПОСТАЊЕ 1 [29] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 30. ПОСТАЊЕ 1 [30] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 31. ПОСТАЊЕ 1 [31] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 32. ПОСТАЊЕ 1 [32] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 33. ПОСТАЊЕ 1 [33] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 34. 34,0 34,1 ПОСТАЊЕ 1 [34] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 35. 35,0 35,1 35,2 ПОСТАЊЕ 1 [35] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 36. ПОСТАЊЕ 1 [36] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 37. ПОСТАЊЕ 1 [37] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 38. ПОСТАЊЕ 1 [38] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 39. ПОСТАЊЕ 1 [39] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 40. ПОСТАЊЕ 1 [40] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1
 41. ПОСТАЊЕ 1 [41] u Ђура Даничић, др. Димитрије Стефановић (2007) Библија, -->, pages 813: “страна 1”→ISBN 1