ನೋಹನಿಗೆ

ನೋಹನಿಗೆ (канада)

Примери:

Викицитатиಅಧ್ಯಾಯ 7

1 ಕರ್ತನು ನೋಹನಿಗೆ--ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ನಾವೆಯೊಳಗೆ ಬನ್ನಿರಿ; ಯಾಕಂದರೆ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನೀತಿವಂತನಾಗಿರುವದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿ ದ್ದೇನೆ.
1 Kartanu nōhanige--nīnū ninna maneyavarellarū nāveyoḷage banniri; yākandare ī santatiyalli nīnobbanē nanna munde nītivantanāgiruvadannu nānu nōḍi ddēne.
1. И рече Господ Ноју: Уђи у ковчег ти и сав дом твој; јер те нађох праведна пред собом овог века.

[[|1 Мој. 9:6]], [[|1 Мој. 19:12]], [[|Псал. 33:18]], [[|Псал. 91:1]], [[|Јевр. 11:7]], [[|1 Пет. 3:20]], [[|2 Пет. 2:5]], [[|2 Пет. 2:9]]

Шаблон:Tetr ನೋಹನಿಗೆ (nōhanige)