интервенционизам

Извор: Викиречник
Иди на навигацију Иди на претрагу

Интервенционизам је:

 1. економско-политички правац који захтева мешање државе у привредни живот, тј. да она регулише основно кретање у привреди (супротно либералном схватању);
 2. овај се израз употребљава и за означавање политичких ставова који траже интервенисање (мешање) у међудржавне или унутардржавне односе (нпр. интервенционизам у време Октобарске револуције и сл.).

Изведене речи: интервенционизам

 1. интервенционизам
 2. интервенциониза нтервенционизам
 3. интервенциониз нтервенциониза тервенционизам
 4. интервенциони нтервенциониз тервенциониза ервенционизам
 5. интервенцион нтервенциони тервенциониз ервенциониза рвенционизам
 6. интервенцио нтервенцион тервенциони ервенциониз рвенциониза венционизам
 7. интервенци нтервенцио тервенцион ервенциони рвенциониз венциониза енционизам
 8. интервенц нтервенци тервенцио ервенцион рвенциони венциониз енциониза нционизам
 9. интервен нтервенц тервенци ервенцио рвенцион венциони енциониз нциониза ционизам
 10. интерве нтервен тервенц ервенци рвенцио венцион енциони нциониз циониза ионизам
 11. интерв нтерве тервен ервенц рвенци венцио енцион нциони циониз иониза онизам
 12. интер нтерв терве ервен рвенц венци енцио нцион циони иониз ониза низам
 13. инте нтер терв ерве рвен венц енци нцио цион иони ониз низа изам
 14. инт нте тер ерв рве вен енц нци цио ион они низ иза зам
 15. ин нт те ер рв ве ен нц ци ио он ни из за ам
 16. и н т е р в е н ц и о н и з а м

Фузи ћирилица: интервенционизам

+

+

++

++

+++

+++


+++++++++++++++

Проширени садржај


++++++++++++++++++++++++++++


+++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++

циклична група
Paley13.svg🁣🀲🀳🂓
О слици