интензиван

(лат.), јак, снажан; активан; продоран. Иншензивност рада, степен утрошка људске радне снаге у јединици времена; пораст интензивности рада значи да радник постиже већи учинак, тј. изради већи број комада неког производа на тај начин што више троши своју радну снагу у датом времену; постиже се ланчаним системом, текућом траком, нормирањем минималног учинка итд.