инсолација

Пређи на навигацију Пређи на претрагу

непосредно обасјавање Сунчевом светлошћу (осунчавање, осунчаност); главна њена дејства (топлотно и светлосво) зависе: од дужине (времена) обасјаности, од удаљености обасјане површнне, од угла под којим зраци на њу падају и од апсорпције којој је светлост изложена на путу од Сунца до површине. Непрекидне промене побројаних елемената, према томе и степена инсолације, услед Земљиних дневних и годишњих кретања, условљавају метеоролошке и климатске карактеристике подпебља разних делова Земљине површине.