изохимене

(гр.), линије које на метеоролошкој карти спајају сва места са истом средњом зимском температуром.