дулар

Пређи на навигацију Пређи на претрагу

дулар

дулар (српски, lat. dular))[уреди]

Именица[уреди]

дулар, м

Значења:

 1. Род птица (лат.) Tringa Scolopacidae Linnaeus [1]

Хипоними:

 1. барска шљука [8] [1]
 2. бијелкасти ћурлин [2] [1]
 3. велика прутка [2] [1]
 4. велики ковачић [2] [1]
 5. велики прудник [9] [1]
 6. зеленнога [2] [1]
 7. зеленоноги прудник [10] [1]
 8. ковачић [11] [1]
 9. ковачић кривокљун [12] [1]
 10. кривокљуна прутка [13] [1]
 11. кривокљуна спрутка [14] [1]
 12. кривокљуни [2] [1]
 13. кривокљуни ковачић [2] [1]
 14. кривокљуни прудник [15] [1]
 15. кривокљуни спрудник [16] [1]
 16. прутка [3] [1]
 17. сива прутка [17] [1]
 18. средњи ковачић [18] [1]
 19. витка прутка [19] [1]
 20. ковачић мигавац [2] [1]
 21. мигавац [20] [1]
 22. прудник мигавац [15] [1]
 23. прутка мигавица [13] [1]
 24. рибарчић [6] [1]
 25. спрудник мигавац [16] [1]
 26. спрутка мигавица [14] [1]
 27. блатна прутка [21] [1]
 28. гигавац [6] [1]
 29. дугонога прутка [13] [1]
 30. дугонога спрутка [14] [1]
 31. дугоноги ковачић [2] [1]
 32. дугоноги прудник [15] [1]
 33. дугорепи ковачић [22] [1]
 34. дугорепи ковчић [17] [1]
 35. језерска полојка [2] [1]
 36. мали зелени прудник [23] [1]
 37. прутка [3] [1]
 38. сиви прудник [24] [1]
 39. средњи ковачић [18] [1]
 40. степски прудник [10] [1]
 41. танкокљуни спрудник [16] [1]
 42. истачкани дулар [22] [1]
 43. ковачић [25] [1]
 44. ковачић пијокавац [12] [1]
 45. ковачић пијукавац [2] [1]
 46. корач [19] [1]
 47. пегава полојка [26] [1]
 48. пегава прутка [26] [1]
 49. пијукавац [2] [1]
 50. пјегава прутка [19] [1]
 51. пјегава спрутка [14] [1]
 52. прудник [2] [1]
 53. прудник пијукавац [15] [1]
 54. рибар [27] [1]
 55. рибарчић [6] [1]
 56. спрудник пијукавац [16] [1]
 57. шумска прутка [17] [1]
 58. дуларић [2] [1]
 59. кијокавац [2] [1]
 60. ковачић кијокавац [2] [1]
 61. ковачић кијукавац [28] [1]
 62. мала полојка [2] [1]
 63. прудник црвених ногу [15] [1]
 64. прутка [2] [1]
 65. ћурликавац [6] [1]
 66. ћурлин кијокавац [2] [1]
 67. црвенога прутка [2] [1]
 68. црвенонога прутка [19] [1]
 69. црвенонога спрутка [14] [1]
 70. црвеноноги прудник [9] [1]
 71. црвеноноги спрудник [16] [1]
 72. црвеноножна прутка [21] [1]
 73. цурлик [6] [1]
 74. цурликуша [6] [1]
 75. велика прутка [26] [1]
 76. кулик [19] [1]
 77. мрка прутка [2] [1]
 78. мрка спрутка [14] [1]
 79. мрки ковачић [2] [1]
 80. мрки прудник [15] [1]
 81. тамна прутка [17] [1]
 82. црни прудник [10] [1]
 83. црни спрудник [16] [1]


Референце[уреди]

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64 1,65 1,66 1,67 1,68 1,69 1,70 1,71 1,72 1,73 1,74 1,75 1,76 1,77 1,78 1,79 1,80 1,81 1,82 1,83 1,84 1,85 1,86 1,87 1,88 1,89 1,90 1,91 1,92 1,93 1,94 1,95 1,96 1,97 1,98 1,99 Дејан Милорадов – Слободан Пузовић – Васа Павковић – Јавор Рашајски, Орнитолошки речник, Имена птица, Матица српска, Нови Сад.
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 2,29 2,30 2,31 Спиро Брусина, Птице хрватско-српске, Споменик, XII, Српска краљевска академија, Београд 1892.
 3. 3,0 3,1 3,2 Јосиф Дусл, Зоологија за средње школе, Београд 1870.
 4. Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. I–XIX, Институт за српскохрватски језик САН / Институт за српски језик САНУ, Београд 1959–2014.
 5. М. Н. Рашковић, Један прилог за упознавање тичијег света у Врањском округу (наставак), Ловац, бр. 12, Савез ловачких удружења, Београд 1897, 90–91.
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 Мирослав Хирц, Рјечник народних зоологичких назива, књига друга: Птице (Aves), ЈАЗУ, Загреб 1938–1947.
 7. Мојо Медић, Други додатак грађи за природописну номенклатуру и за рибарско оруђе (свршетак), Летопис Матице српске, књ. 188, свеска четврта, Матица српска, Нови Сад 1895, 120–134.
 8. Божина Ивановић, Нека орнитолошка запажања на Скадарском језеру, Lаrus, вол. 21–22, годишњак Завода за Орнитологију ЈАЗУ, Загреб година? 1970 (24) (1967-68 21-22?), 137–160.
 9. 9,0 9,1 Сергије Д. Матвејев, Српска имена птица, Архив билошких наука, бр. 2, Институт за екологију и биогeографију Српске академије наука, Београд 1950, 146–158.
 10. 10,0 10,1 10,2 Велика илустрована енциклопедија ловства, Грађевинска књига – Дневник, Београд – Нови Сад, I 1991, II 1992.
 11. Петар Скок, Етимологијски рјечник хрватскога или српскога језика, I–IV, ЈАЗУ, Загреб 1971–1974.
 12. 12,0 12,1 Ернест Домбровски, Основи орнитологије сјеверозападне Србије, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. VII, Сарајево 1895, 63–104.
 13. 13,0 13,1 13,2 Алфред Едмунд Брем, Како живе животиње (по оригиналном пучком издању приредио с особитим обзиром на наш животињски свијет проф. др Никола Финк), Минерва, Загреб 1937.
 14. 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 Бранислав Гашић – Горан Дујаковић, Птице Бардаче, Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске, Бања Лука 2009.
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 Душан Стојићевић, Научна имена српско-хрватских птица, сепаратни отисак из Југословенске шуме, бр. 2, Музеј Српске земље, Београд 1938.
 16. 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 В. Ф. Васић – Д. В. Симић – Ж. Станимировић – М. Каракашевић – М. Шћибан – М. Ружић – С. Кулић – М. Кулић – С. Пузовић, Српска номенклатура I, Двоглед, бр. 4, Лига за орнитолошку акцију Србије и Црне Горе, Београд 2004, 7–19 и Српска номенклатура II, Двоглед, бр. 5, Лига за орнитолошку акцију Србије и Црне Горе Београд 2005, 10–18.
 17. 17,0 17,1 17,2 17,3 Csornai Rihárd, Bácska madarainak szerb és horvátnyelvü névjegyzéke, Aquila (A magyar királyi Madártani Intézet folyóirata), L évfolyam, Budapest 1943, 394–402.
 18. 18,0 18,1 Валтазар Косић, Грађа за дубровачку номенклатуру и фауну птица, Гласник Хрватскога наравословнога друштва, година III, бр. 1, Загреб 1888, 118–128.
 19. 19,0 19,1 19,2 19,3 19,4 Људевит Фирер, Једна година орнитолошког изучавања у Црној Гори, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. VI, Сарајево 1894, 543–608.
 20. Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник, 4. издање, Штампарија Краљевине Југославије, Београд 1935.
 21. 21,0 21,1 Људевит Фирер, Продужена посматрања на орнитолошком пољу у Црној Гори, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. VII, Сарајево 1895, 241–258.
 22. 22,0 22,1 Рудолф Заплата, Птице уловљене у Сарајеву и околини од 1880–1940. године, Ловачки лист, Савез ловачких удружења на подручју Босне и Херцеговине, Сарајево 1940, бр. 3, 141–143, бр. 4, 192–194, бр. 5, 232–234, бр. 6, 278–280, бр. 7, 333–335, бр. 8, 386–388, бр. 10, 474–477, бр. 11, 534–537, 1941, бр. 2, 84–86, бр. 3, 134–136.
 23. Растко Александров, Птице Божја створења, Штампарија Српске патријаршије, Београд 1993.
 24. Ондреј Визи, Заштићене животињске врсте у Црној Гори, Гласник Републичког завода за заштиту природе и Природњачког музеја у Титограду, 17, Титоград 1984, 69–108.
 25. Драгутин Т. Симоновић, Птице, I, Грабљивице, пузачице, викачице, издање Задруге професорског друштва, Београд 1939. и друго издање, Знање, Београд 1953.
 26. 26,0 26,1 26,2 Јосип Етингер, Сријемско-славонско-хрватске дивје животиње, звијери и птице, Тискарница Игњата Карла Сопрона, Земун 1857.
 27. Михаило Н. Рашковић, О тичијем свету у Крајини, Први конгрес српских лекара и природњака, Београд 1905.
 28. Отмар Рајзер, Извјештај о успјеху орнитолошких путовања у Србији године 1899. и 1900, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. XVI, Сарајево 1904, 125–152.

Напомене[уреди]