аграрски

лаt.-тал.: што ce односи на њиве, на поделу њива.

лат.: agrarski - пољски