Корисник:Pepsi Lite/Екавица-ијекавица

Пређи на навигацију Пређи на претрагу
екавски ијекавски икавски врста
сцијенити сцинити v. impf
антитело антитијело - n. n.
бдење бдијење - n. n.
бдети бдјети - v.
бег бијег - n. m.
бегунац бјегунац - n. m.
беда биједа бида n. m.
бедан биједан - adj.
бедник биједник - n. m.
бедно биједно - adv.
бежати бјежати - v. impf
бежање бјежање - n. n.
безбедан безбједан - adj.
безбедност безбједност - n. f.
безбедностан безбједностан - adj.
безвредно безвриједно - adv.
безосећајан безосјећајан - adj.
бекство бјекство - n. n.
бел,бео бијел - adj.
беланце бјеланце - n. n.
беланчевина бјеланчевина - n. f.
белањак бјелањак - n. m.
белац бијелац - n. m.
белег биљег - n. m.
бележити биљежити - v. impf
бележник биљежник - n. m.
белешка биљешка - n. f.
белина бјелина - n. f.
белити бијелити - v.
белкиња бјелкиња - n. f.
бело бијело - adj.
белобрад бјелобрад - adj.
белогардејац бјелогардејац - n. m.
белогорица бјелогорица - n. f.
белокос бјелокос - adj.
Белорусија Бјелорусија - n. f.
белоруски бјелоруски - adj.
белоушка бјелоушка - n. f.
бес бијес - n. m.
бесан бијесан - adj.
бесвест бесвијест - n. m.
бесвестан бесвјестан - adj.
бесвестица бесвјестица - n. f.
беседа бесједа - n. f.
беседник бесједник - n. m.
бесемен бесјемен - adj.
беснети бјесњети,бијесњети - v.
беснило бјеснило - n. n.
бесно бијесно - adv.
бесноћа бјесноћа - n. f.
беспрекоран беспријекоран - adj.
бестелесан бестјелесан - adj.
бесцење бесцјење - n. n.
блед блијед - adj.
бледило бљедило - n. n.
бледоћа бљедоћа - n. f.
бледолик бљедолик - adj.
блесак бљесак - n. m.
блештав бљештав - adj.
блештати блијештати - v. impf
блудети блудјети - v.
болети бољети - v. impf
брег бријег - n. m.
брест бријест - n. m.
брестак бријестак - n. m.
брестовина брестовина - n. f. (mass)
вавек вавијек - adv.
веверица вјеверица - n. f.
ведро вједро - n. n.
вежба вјежба - n. f.
вежбати вјежбати - v. impf
век вијек - n. m.
венац вијенац - n. m.
венчавати вјенчавати - v. impf
венчање вјенчање - n. n.
венчати вјенчати - v. pf.
венчић вјенчић - n. m.
вера вјера вира n. f.
веран вјеран виран adj.
верник вјерник - n. m.
верница вјерница - n. f.
верно вјерно - adv.
верност вјерност - n. f.
веровање вјеровање - n. n.
веровати вјеровати - v. impf
вероватно вјероватно - adv.
веровник вјеровник - n. m.
веродостојан вјеродостојан - adj.
веродостојност вјеродостојност - n. f.
вероисповест вјероисповијест - n. f.
веројатан вјеројатан - adj.
веројатно вјеројатно - adv.
вероучитељ вјероучитељ - n. m.
верски вјерски - adj.
весник вјесник - n. m.
вест вијест - n. f.
ветар вјетар витар n. m.
ветрењача вјетрењача - n. f.
веће вијеће - n. n.
већник вијећник - n. m.
вечан вјечан - adj.
вечит вјечит - adj.
вечно вјечно - adv.
вечност вјечност - n. f.
вешала вјешала - n. n.
вешалица вјешалица - n. f.
вешати вјешати - v. impf
вешт вјешт - adj.
вештак вјештак - n. m.
вештац вјештац - n. m.
вештачки вјештачки - adj.
вештина вјештина - n. f.
вештица вјештица - n. f.
вешто вјешто - adv.
видети видјети - v. pf.
волети вољети - v. impf
вредан вриједан - adj.
вредити вриједити - v. impf
вредност вриједност вридност n. f.
брежуљак брежуљак - n. m.
брешће бријешће - n. f. (mass)
вређати вријеђати - v. impf
време вријеме вриме n. n.
вртети вртјети - v. impf
где гдје[1] - adv.
гдегде гдјегдје[2] - adv.
гдекад гдјекад[3] - adv.
гнев гњев гнив n. m.
гневан гњеван - adj.
гневно гњевно - adv.
гнездо гнијездо - n. n.
гњилети гњиљети - v. impf
голењача гољењача - n. f.
горети горјети - v. impf
грејати гријати гријати v. impf
грех гријех грих n. m.
грешити гријешити - v. impf
грмети грмјети - v. impf
гусеница гусјеница - n. f.
двосед двосјед - n. m.
дева дјева - n. f.
девац дјевац - n. m.
девер дјевер[4] дивер n. m.
девица дјевица дивица n. f.
девојка дјевојка[5] дивојка n. f.
девојче дјевојче - n. n.
девојчица дјевојчица[6] дивојчица n. f.
дед дјед - n. m.
деда дједа - n. m.
делати дјелати - v. impf
делатник дјелатник - n. m.
делатница дјелатница - n. f.
делатност дјелатност - n. f.
делити дијелити - v. impf
делић дјелић - n. m.
дело дјело дило n. n.
деловање дјеловање - n. n.
деловати дјеловати - v. impf
делом дијелом - adv.
деломице дјеломице - adv.
деломично дјеломично - adv.
делотворан дјелотворан - adj.
делотворно дјелотворно - adv.
дељив дјељив - adj.
деоба диоба - n. f.
десетлеће десетљеће - n. n.
детао дјетао - n. m.
дете дијете дите n. n.
детелина дјетелина - n. f.
детенце дјетенце - n. n.
детињаст дјетињаст - adj.
детињасто дјетињасто - adv.
детињи дјетињи - adj.
детињство дјетињство[7] - n. n.
детлић дјетлић - n. m.
деца дјеца[8] - n. f.
дечак дјечак - n. m.
дечачки дјечачки - adj.
дечаштво дјечаштво - n. n.
дечји дјечји - adj.
длето длијето - n. n.
довека довијека - adv.
доделити додијелити - v. pf.
додељивати додјељивати - v. impf
доживети доживјети - v. pf.
доле доље - adv.
доливати долијевати - v.
донети донијети - v. pf.
допрети допријети - v. pf.
допринети допринијети - v. pf.
досетљив досјетљив - adj.
досетљиво досјетљиво - adv.
досетљивост досјетљивост - n. f.
досле дослије - adv.
доследан досљедан - adj.
доследно досљедно - adv.
доследност досљедност - n. f.
доспевати доспијевати - v. impf
доспети доспјети - v. pf.
драгоцен драгоцјен - adj.
драгоценост драгоцјеност - n. f.
дрводеља дрводјеља - n. m.
дрвосеча дрвосјеча - n. m.
дрем дријем - n. m.
дремати дријемати - v. impf
дрен дријен - n. m.
другде другдје[9] - adv.
дуговечан дуговјечан - adj.
ждребац ждријебац - n. m.
ждребе ждријебе - n. n.
ждрело ждријело - n. n.
жеднети жедњети - v. impf
железан жељезан - adj.
железница жељезница - n. f.
железнички жељезнички - adj.
железо жељезо - n. n.
желети жељети - v. impf
живети живјети - v. impf
жлеб жлијеб - n. m.
жлезда жлијезда - n. f.
жудети жудјети - v. impf
забележити забиљежити - v. pf.
забелешка забиљешка - n. f.
завера завјера - n. f.
завеса завјеса - n. f.
завет завјет - n. m.
заветрина завјетрина - n. f.
завидети завидјети - v. impf
заволети завољети - v. pf.
завредети завриједјети - v. pf.
загрејавати загријавати - v. impf
загрејати загријати - v. pf.
зажелети зажељети - v. pf.
залив заљев - n. m.
замена замјена - n. f.
заменик замјеник - n. m.
заменити замијенити - v. pf.
заменица замјеница - n. f.
замењивати замјењивати - v. impf
замерати замјерати - v. impf
замерити замјерити - v. pf.
замерка замјерка - n. f.
замерљив замјерљив - adj.
заповед заповијед заповид n. f.
заповедати заповиједати - v. impf
заповедити заповједити - v. pf.
заповедник заповједник - n. m.
запрети запријети - v. pf.
заседа засједа - n. f.
засенити засјенити - v. pf.
засењивати засјењивати - v. impf
застрети застријети - v. pf.
заувек заувијек - adv.
захтев захтјев - n. m.
захтевати захтијевати - v. impf
зацелити зацијелити - v. pf.
зацело зацијело - adv.
зацељивати зацјељивати - v. impf
звезда звијезда звизда n. f.
звездан звјездан - n. m.
звездица звјездица - n. f.
звер звијер звир n. f.
згрејавати згријавати - v. impf
згрејати згријати - v. pf.
здела здјела - n. f.
зев зијев - n. m.
зевати зијевати - v. impf
зевнути зијевнути - v. pf.
земља земља земља[10] n. f.
земљопоседник земљопосједник - n. m.
зена зјена - n. f.
зеница зјеница - n. f.
зенични зјенични - adj.
злодело злодјело - n. n.
злонамеран злонамјеран - adj.
злонамерник злонамјерник - n. m.
злонамерно злонамјерно - adv.
злонамерност злонамјерност - n. f.
злоупотребити злоупотријебити - v. pf.
игде игдје[11] - adv.
избегавати избјегавати - v. impf
избеглица избјеглица - n. m.
избежив избјежив - adj.
избежљив избјежљив - adj.
избећи избјећи - v. pf.
известан извјестан - adj.
извештај извјештај[12] - n. m.
извешће извјешће - n. n.
извидети извидјети - v. pf.
излечив изљечив - adj.
излечивост изљечивост - n. f.
излечити излијечити - v. pf.
измена измјена - n. f.
изменичан измјеничан - adj.
изменично измјенично - adv.
измерив измјерив - adj.
измерити измјерити - v. pf.
измерљив измјерљив - adj.
изнети изнијети - v. pf.
изумети изумјети - v. pf.
изумрети изумријети - v. pf.
искоренити искоријенити - v. pf.
искорењивати искорјењивати - v. impf
исмејавати исмијавати - v. impf
исмејати исмијати - v. pf.
исповед исповијед - n. f.
исповест исповијест - n. f.
истеравати истјеравати - v. impf
истерати истјерати - v. pf.
истеривати истјеривати - v. impf
истоверац истовјерац - n. m.
истоветан истовјетан - adj.
истосмеран истосмјеран - adj.
истосмерно истосмјерно - adv.
истребити истријебити - v. pf.
исцедак исцједак - n. m.
исцедити исциједити - v. pf.
исцеђивати исцјеђивати - v. impf
исцелитељ исцјелитељ - n. m.
исцелити исцијелити - v. pf.
исцељивати исцјељивати - v. impf
једноделни једнодијелни - adj.
једносмеран једносмјеран - adj.
јести јести јисти v. impf
киптети киптјети - v. impf
клешта клијешта - n. n.
колевка колијевка - n. f.
колено кољено - n. n.
корен коријен - n. m.
коренит корјенит - adj.
коренито корјенито - adv.
кресница кријесница - n. f.
лаковеран лаковјеран - adj.
лаковерно лаковјерно - adv.
лаковерност лаковјерност - n. f.
лебделица лебдјелица - n. f.
лебдети лебдјети - v. impf
левак[13] лијевак - n. m.
левак[14] љевак - n. m.
левакиња љевакиња - n. f.
леви лијеви - adj.
левица љевица - n. f.
левичар љевичар - n. m.
лево лијево ливо adv.
леворук љеворук - adj.
лек лијек - n. m.
лекар љекар - n. m.
лековит љековит - adj.
лен лијен - adj.
лено лијено - adv.
леност лијеност - n. m.
ленчина лијенчина - n. m.
ленчуга љенчуга - n. m.
леп лијеп лип adj.
лепило љепило - n. n.
лепити лијепити - v. impf
лепљив љепљив - adj.
лепо лијепо липо adv.
лепојка љепојка - n. f.
лепота љепота липота n. f.
лепотан љепотан - n. m.
лепотица љепотица - n. f.
лес лијес - n. m.
лестве љестве - n. f.
лествица љествица - n. f.
летелица летјелица - n. f.
летети летјети - v. impf
лети љети - adv.
летина љетина - n. f.
лето љето лито n. n.
летовање љетовање - n. n.
летопис љетопис литопис n. m.
летописац љетописац литописац n. m.
летос љетос - adv.
лечити лијечити - v. impf
лечник лијечник - n. m.
лечница лијечница - n. f.
лицемер лицемјер - n. m.
лицемеран лицемјеран - adj.
лицемерно лицемјерно - adv.
малолетан малољетан - adj.
малолетник малољетник - n. m.
малолетница малољетница - n. f.
малолетнички малољетнички - adj.
малопре малоприје - adv.
медвед медвјед - n. m.
медведић медвједић - n. m.
медведица медвједица - n. f.
медвеђи медвјеђи - adj.
међувреме међувријеме - n. n.
меница мјеница - n. f.
мењати мијењати - v. impf
мењач мјењач - n. m.
мењачница мјењачница - n. f.
мера мјера - n. f.
мерач мјерач - n. m.
мерилац мјерилац - n. m.
мерило мјерило - n. n.
мерити мјерити - v. impf
мерљив мјерљив - adj.
Месец Мјесец - n. m.
месец мјесец мисец n. m.
месецима мјесецима - adv.
месечар мјесечар - n. m.
месечарка мјесечарка - n. f.
месечарство мјесечарство - n. n.
месечина мјесечина - n. f.
месечни мјесечни - adj.
месечно мјесечно - adv.
месни мјесни - adj.
местимице мјестимице - adv.
место мјесто мисто n. n.
мех мијех - n. m.
мехур мјехур - n. m.
мехураст мјехураст - adj.
мехурић мјехурић - n. m.
мешавина мјешавина - n. f.
мешалица мијешалица - n. f.
мешанац мјешанац - n. m.
мешати мијешати - v. impf
мешина мјешина - n. f.
мешовит мјешовит - adj.
мештанин мјештанин - n. m.
мештанка мјештанка - n. f.
млекар мљекар - n. m.
млеко млијеко млико n. n.
млети мљети - v. impf
млеч млијеч - n. f.
мнење мнијење - n. n.
мрети мријети - v. impf
мрзети мрзити - v. impf
навреме навријеме - adv.
наговест наговијест - n. f.
наговестити наговијестити - v. pf.
наговештавати наговјештавати - v. impf
наговешћивати наговјешћивати - v. impf
надев надјев - n. m.
надевати надијевати - v. impf
наденути надјенути - v. pf.
надживети надживјети - v. pf.
надлетати надлијетати - v. impf
надлетети надлетјети - v. pf.
надоле надоље - adv.
надоместак надомјестак - n. m.
наизменичан наизмјеничан - adj.
налево налијево - adv.
наменити намијенити - v. pf.
намењивати намјењивати - v. impf
намера намјера - n. f.
намеравати намјеравати - v. impf
намеран намјеран - adj.
намерно намјерно - adv.
намештај намјештај - n. m.
напослетку напосљетку - adv.
напред напријед - adv.
наречје нарјечје - n. n.
наследан насљедан - adj.
наследити наслиједити - v. pf.
наследник насљедник - n. m.
наследница насљедница - n. f.
наслеђе насљеђе - n. n.
наслеђивање насљеђивање - n. n.
наслеђивати насљеђивати - v. impf
наслепо наслијепо - adv.
насмејавати насмијавати - v. impf
насмејати насмијати - v. pf.
насмешити насмијешити - v. pf.
натеравати натјеравати - v. impf
натерати натјерати - v. pf.
натеривати натјеривати - v. impf
натецање натјецање - n. n.
натечај натјечај - n. m.
невера невјера - n. f.
неверан невјеран - adj.
неверица невјерица - n. f.
неверник невјерник - n. m.
неверница невјерница - n. f.
невернички невјернички - adj.
неверно невјерно - adv.
невеста невјеста - n. f.
невешт невјешт - adj.
невреме невријеме - n. n.
нега њега - n. f.
негде негдје[15] - adv.
неговатељ његоватељ - n. m.
неговатељица његоватељица - n. f.
неговати његовати - v. impf
недеља недјеља[16] - n. f.
недељив недјељив - adj.
недељни недјељни - adj.
недоследан недосљедан - adj.
нежан њежан - adj.
нежно њежно - adv.
нежност њежност - n. f.
незамењив незамјењив - adj.
незамећен незамијећен - adj.
неизбежан неизбјежан - adj.
неизбежно неизбјежно - adv.
неизвесно неизвјесно - adv.
неизвесност неизвјесност - n. f.
неизвестан неизвјестан - adj.
неизлечив неизљечив - adj.
неизлечивост неизљечивост - n. f.
нем нијем - adj.
Немац Нијемац - n. m.
Немачка Њемачка - n. f.
немачки њемачки - adj.
Немица Њемица - n. f.
немо нијемо - adv.
ненавидети ненавидјети - v. impf
ненамеран ненамјеран - adj.
ненамерно ненамјерно - adv.
неосетљив неосјетљив - adj.
неосетљиво неосјетљиво - adv.
непобедив непобједив - adj.
непобедивост непобједивост - n. f.
неповерење неповјерење - n. n.
неповерљив неповјерљив - adj.
неповерљиво неповјерљиво - adv.
неприметан непримјетан - adj.
неприметљив непримјетљив - adj.
неприметно непримјетно - adv.
непроцењив непроцјењив - adj.
неретко неријетко - adv.
нерешен неријешен - adj.
нерешив нерјешив - adj.
несвесно несвјесно - adv.
несвест несвијест - n. f.
несвестан несвјестан - adj.
несвестица несвјестица - n. f.
неуверљив неувјерљив - adj.
неуверљиво неувјерљиво - adv.
неумерен неумјерен - adj.
неумерено неумјерено - adv.
неумереност неумјереност - n. f.
неуместан неумјестан - adj.
неуспело неуспјело - adv.
неуспео неуспио - adj.
неуспех неуспјех - n. m.
неуспешан неуспјешан - adj.
неуспешно неуспјешно - adv.
неутешан неутјешан - adj.
неутешив неутјешив - adj.
нечовечан нечовјечан - adj.
нечовечност нечовјечност - n. f.
нигде нигдје[17] - adv.
обавест обавијест - n. f.
обе обје - n. f.
обедовати обједовати - v. pf.
обележје обиљежје - n. n.
обелоданити објелоданити - v. pf.
обелодањивати објелодањивати - v. impf
оберучке објеручке - adv.
обесити објесити - v. pf.
обест обијест - n. m.
овде овдје[18] - adv.
овенчавати овјенчавати - v. impf
овенчати овјенчати - v. pf.
овера овјера - n. f.
оверавати овјеравати - v. impf
оверити овјерити - v. pf.
огрејавати огријавати - v. impf
огрејати огријати - v. pf.
одвека одвијека - adv.
одевати одијевати - v. impf
оделити одијелити - v. pf.
одело одијело - n. n.
одељак одјељак - n. m.
одељење одјељење - n. n.
одељивати одјељивати - v. impf
оденути одјенути - v. pf.
одећа одјећа - n. f.
одлетати одлијетати - v. impf
одлетети одлетјети - v. pf.
одмеравати одмјеравати - v. impf
одмерен одмјерен - adj.
одмереност одмјереност - n. f.
одмерити одмјерити - v. pf.
однети однијети - v. pf.
одолевати одолијевати - v. impf
одолети одољети - v. pf.
одсек одсјек - n. m.
одувек одувијек - adv.
одупрети одупријети - v. pf.
оживети оживјети - v. pf.
озледа озљеда - n. f.
озледити озлиједити - v. pf.
озлеђен озлијеђен - adj.
озлеђивати озљеђивати - v. impf
оклевати оклијевати - v. impf
онде ондје - adv.
определити опредијелити - v. pf.
опредељивати опредјељивати - v. impf
опседати опсједати - v. impf
опсенар опсјенар - n. m.
опсести опсјести - v. pf.
освежавати освјежавати - v. impf
освежити освјежити - v. pf.
осетан осјетан - adj.
осетити осјетити - v. pf.
осетљив осјетљив - adj.
осетљиво осјетљиво - adv.
осетно осјетно - adv.
осећај осјећај - n. m.
осећајан осјећајан - adj.
осећајно осјећајно - adv.
осећајност осјећајност - n. f.
осећати осјећати - v. impf
ослабети ослабјети - v. pf.
осмех осмијех - n. m.
отерати отјерати - v. pf.
отпре отприје - adv.
оцена оцјена - n. m.
оценити оцијенити - v. pf.
оцењивати оцјењивати - v. impf
пев пјев - n. m.
певати пјевати - v. impf
певац пијевац - n. m.
певач пјевач - n. m.
певачица пјевачица - n. f.
пега пјега - n. f.
пена пјена - n. f.
пенити пјенити - v. impf
пенушав пјенушав - adj.
песак пијесак - n. m.
песма пјесма - n. f.
песник пјесник - n. m.
песникиња пјесникиња - n. f.
петао пијетао - n. m.
пешак пјешак - n. m.
пешачити пјешачити - v. impf
пешице пјешице - adv.
пешке пјешке - adv.
плева пљева - n. f.
плен плијен - n. m.
плесан плијесан - n. f.
победа побједа - n. f.
победив побједив - adj.
победити побиједити - v. pf.
победник побједник - n. m.
побеђивати побјеђивати - v. impf
побећи побјећи - v. pf.
поверавати повјеравати - v. impf
поверење повјерење - n. n.
поверити повјерити - v. pf.
поверљив повјерљив - adj.
повест повијест - n. f.
поветарац повјетарац - n. m.
повредити повриједити - v. pf.
погрешити погријешити - v. pf.
подгрејавати подгријавати - v. impf
подгрејати подгријати - v. pf.
подела подјела - n. f.
поделити подијелити - v. pf.
поднети поднијети - v. pf.
подразумевати подразумијевати - v. impf
подсетити подсјетити - v. pf.
подсећати подсјећати - v. impf
пожелети пожељети - v. pf.
полетати полијетати - v. impf
полетети полетјети - v. pf.
полумесец полумјесец - n. m.
полумесечни полумјесечни - adj.
полумесечно полумјесечно - adv.
помешати помијешати - v. pf.
понајпре понајприје - adv.
понедељак понедјељак[19] - n. m.
понети понијети - v.
порекло поријекло[20] - n. n.
посед посјед - n. m.
поседовање посједовање - n. n.
поседовати посједовати - v. impf
посет посјет - n. m.
посета посјета - n. f.
посетилац посјетилац[21] - n. m.
посетитељ посјетитељ - n. m.
посетити посјетити - v. pf.
посетница посјетница - n. f.
посећивати посјећивати - v. impf
после послије - adv.
последица посљедица - n. f.
последњи посљедњи - adj.
послеподне послијеподне - n. n.
потера потјера - n. f.
потерница потјерница - n. f.
поткрепити поткријепити - v. pf.
потпредседник потпредсједник[22] - n. m.
потпредседница потпредсједница - n. f.
потреба потреба потриба n. f.
прадед прадјед[23] - n. m.
прдети прдјети - v. impf
пре прије - adv.
превара пријевара привара n. f.
превод пријевод - n. m.
превоз пријевоз - n. m.
превремен пријевремен - adj.
прегрејавати прегријавати - v. impf
прегрејати прегријати - v. pf.
предвидети предвидјети - v. pf.
предео предио - n. m.
предлог приједлог - n. m.
предложни приједложни - adj.
председник предсједник[24] - n. m.
председница предсједница - n. f.
преживети преживјети - v. pf.
презир пријезир - n. m.
прекор пријекор - n. m.
прелаз пријелаз - n. m.
прелазан пријелазан - adj.
прелетати прелијетати - v. impf
прелетети прелетјети - v. pf.
прелом пријелом - n. m.
пренети пренијети - v. pf.
пренос пријенос - n. m.
преносник пријеносник - n. m.
препис пријепис - n. m.
преподне пријеподне - n. m.
пресан пријесан - adj.
пресек пресјек - n. m.
пресећи пресјећи - v. pf.
пресецати пресијецати - v. impf
престо пријесто - n. m.
престол пријестол - n. m.
престолонаследник пријестолонасљедник - n. m.
престолонаследница пријестолонасљедница - n. f.
престоље пријестоље - n. n.
престоница пријестоница[25] - n. f.
преступ пријеступ - n. m.
претеран претјеран - adj.
претерано претјерано - adv.
претерати претјерати - v. pf.
претеривати претјеривати - v. impf
претити пријетити - v. impf
претња пријетња - n. m.
претрпети претрпјети - v. pf.
прећи пријећи - v. pf.
привесак привјесак - n. m.
приволети привољети - v. pf.
придев придјев - n. m.
придевни придјевни - adj.
придевски придјевски - adj.
придонети придонијети - v. pf.
придремати придријемати - v. pf.
примедба примједба - n. f.
применити примијенити - v. pf.
примењивати примјењивати - v. impf
пример примјер - n. m.
примерак примјерак - n. m.
примеран примјеран - adj.
примерен примјерен - adj.
примерено примјерено - adv.
примерице примјерице - adv.
примерно примјерно - adv.
примеса примјеса - n. f.
приметан примјетан - adj.
приметити примијетити - v. pf.
приметљив примјетљив - adj.
приметљиво примјетљиво - adv.
приметно примјетно - adv.
примећивати примјећивати - v. impf
припев припјев - n. m.
приповедати приповиједати - v. impf
приповедач приповједач - n. m.
приповедити приповједити - v. pf.
приповест приповијест - n. f.
приповетка приповијетка - n. f.
присетити присјетити - v. pf.
присећати присјећати - v. impf
провера провјера - n. f.
проверавати провјеравати - v. impf
проверити провјерити - v. pf.
продрети продријети - v. pf.
пролетни прољетни - adj.
пролетос прољетос - adv.
пролеће прољеће пролиће[26] n. n.
пролив прољев - n. m.
промена промјена - n. f.
променити промијенити - v. pf.
промењивати промјењивати - v. impf
промер промјер - n. m.
проповед проповијед - n. f.
проповедаоница проповједаоница - n. f.
проповедати проповиједати - v. impf
проповедник проповједник - n. m.
просведник просвједник - n. m.
просек просјек - n. m.
просечан просјечан - adj.
просечно просјечно - adv.
прострети простријети - v. pf.
протеравати протјеравати - v. impf
протерати протјерати - v. pf.
протеривати протјеривати - v. impf
процена процјена - n. f.
проценити процијенити - v. pf.
процењивати процјењивати - v. impf
процеп процјеп - n. m.
пунолетан пунољетан - adj.
пунолетник пунољетник - n. m.
равномеран равномјеран - adj.
равномерно равномјерно - adv.
разболевати разболијевати - v. impf
разболети разбољети - v. pf.
разделити раздијелити - v. pf.
раздељивати раздјељивати - v. impf
раздеоба раздиоба - n. f.
размена размјена - n. f.
разменити размијенити - v. pf.
размењивати размјењивати - v. impf
размеран размјеран - adj.
размерно размјерно - adv.
разодевати разодијевати - v. impf
разоденути разодјенути - v. pf.
разрешив разрјешив - adj.
разуверавати разувјеравати - v. impf
разуверити разувјерити - v. pf.
разумевати разумијевати - v. impf
разумети разумјети - v. pf.
расећи расјећи - v. pf.
расецати расијецати - v. impf
расподела расподјела - n. f.
расподелити расподијелити - v. pf.
расподељивати расподјељивати - v. impf
расцеп расцјеп - n. m.
расцепати расцијепати - v. pf.
расцепити расцијепити - v. pf.
расцепљивати расцјепљивати - v. impf
редак риједак - n. m.
редослед редослијед - n. m.
река ријека - n. f.
ретко ријетко - adv.
реткост ријеткост - n. f.
реч ријеч рич n. f.
речит рјечит - adj.
речито рјечито - adv.
речица рјечица - n. f.
речни ријечни - adj.
речник рјечник ричник n. m.
речнички рјечнички - adj.
речца ријечца - n. f.
решавати рјешавати - v. impf
решење рјешење - n. n.
решив рјешив - adj.
решити ријешити - v. pf.
савесно савјесно - adv.
савест савјест - n. f.
савестан савјестан - adj.
савет савјет - n. m.
саветник савјетник - n. m.
саветовање савјетовање - n. m.
саветовати савјетовати - v. pf.
саветодаван савјетодаван - adj.
саветодавац савјетодавац - n. m.
сазревати сазријевати - v. impf
самоуверен самоувјерен - adj.
самоуверено самоувјерено - adv.
самоувереност самоувјереност - n. f.
свагде свагдје[27] - adv.
сведок свједок - n. m.
сведочанство свједочанство - n. n.
сведочити свједочити - v. impf
сведоџба свједоџба - n. f.
свеже свјеже - adv.
свежина свјежина - n. f.
свесно свјесно - adv.
свест свијест - n. f.
свестан свјестан - adj.
свет свијет свит n. m.
светао свијетао - adj.
светиљка свјетиљка - n. f.
светина свјетина - n. f.
светионик свјетионик - n. m.
светионичар свјетионичар - n. m.
светло свјетло - n. n.
светломер свјетломјер - n. m.
светлост свјетлост свитлост n. f.
светлуцав свјетлуцав - adj.
светлуцати свјетлуцати - v. impf
светски свјетски - adv.
свећа свијећа - n. f.
свећар свјећар - n. m.
свећица свјећица - n. f.
свећњак свијећњак - n. m.
свидети свидјети - v. pf.
сврбети сврбјети - v. impf
свугде свугдје[28] - adv.
север сјевер - n. m.
северац сјеверац - n. m.
северни сјеверни - adj.
северно сјеверно - adv.
северноамерички сјеверноамерички - adj.
северноафрички сјеверноафрички - adj.
севернокорејски сјевернокорејски - adj.
северњак сјеверњак - n. m.
Северњача Сјеверњача - n. f.
северозапад сјеверозапад - n. m.
северозападни сјеверозападни - adj.
северозападно сјеверозападно - adv.
североисток сјевероисток - n. m.
североисточни сјевероисточни - adj.
североисточно сјевероисточно - adv.
сед сијед - adj.
седати сједати - v. impf
седети[29] сиједити сидити v. impf
седети[30] сједити сидити v. impf
седиште сједиште - n. n.
седница сједница - n. f.
сејати сијати - v. impf
секира сјекира - n. f.
секирица сјекирица - n. f.
село сијело - n. n.
семе сјеме - n. n.
семенка сјеменка - n. f.
сена сјена сина n. f.
сеница сјеница - n. f.
сенка сјенка - n. f.
сено сијено - n. n.
сеновит сјеновит - adj.
сести сјести систи v. pf.
сета сјета - n. f.
сетва сјетва - n. f.
сетити сјетити - v. pf.
сећање сјећање - n. n.
сећати сјећати - v. impf
сећи сјећи - v. impf
сечиво сјечиво - n. n.
скупоцен скупоцјен - adj.
слабети слабјети - v. impf
слаткоречив слаткорјечив - adj.
слаткоречиво слаткорјечиво - adv.
след слијед - n. m.
следбеник сљедбеник - n. m.
следећи сљедећи - adj.
следити слиједити слидити v. pf.
следник сљедник - n. m.
слеме сљеме - n. n.
слеп слијеп слип adj.
слепац слијепац - n. m.
слепило сљепило - n. n.
слепоочни сљепоочни - adj.
слепоочница сљепоочница - n. f.
слепоћа сљепоћа - n. f.
смејање смијање - n. n.
смејати смијати - v. impf
смелост смјелост - n. f.
смена смјена - n. f.
сменити смијенити - v. pf.
смењивати смјењивати - v. impf
смео смио - adj.
смеон смион - adj.
смеоно смионо - adv.
смер смјер - n. m.
смерати смјерати - v. impf
смерница смјерница - n. f.
смерност смјерност - n. f.
смеса смјеса - n. f.
сместа смјеста - adv.
сместити смјестити - v. pf.
смети смјети - v. impf
смех смијех - n. m.
смешак смијешак - n. m.
смешан смијешан - adj.
смешити смијешити - v. impf
смешно смијешно - adv.
смештај смјештај - n. m.
смештајни смјештајни - adj.
смештати смјештати - v. impf
смрдети смрдјети - v. impf
снабдевати снабдијевати - v. impf
снабдети снабдјети - v. pf.
снег снијег сниг n. m.
снеговит сњеговит - adj.
снежан сњежан - adj.
снежење снијежење - n. n.
снежити снијежити - v. impf
снежник сњежник - n. m.
спев спјев - n. m.
спевати спјевати - v. pf.
споразумевати споразумијевати - v. impf
споразумети споразумјети - v. pf.
спреда сприједа - adv.
спречити спријечити - v. pf.
среда сриједа - n. f.
средњовековни средњовјековни - adj.
срећа срећа срића n. f.
старети старјети - v. impf
старешина старјешина - n. m.
староседилац старосједилац - n. m.
стег стијег - n. m.
стена стијена - n. f.
стеница стјеница - n. f.
стењ стијењ - n. m.
стицати стјецати - v. impf
Стјепан Стјепан Стипан n. m.
столеће стољеће - n. n.
столећима стољећима - adv.
стрела стријела стрила n. f.
стрелац стријелац - n. m.
стрелица стрелица[31] стрилица n. f.
стрпети стрпјети - v. pf.
суделовати судјеловати - v. impf
судеоник судионик - n. m.
судеоница судионица - n. f.
сујеверје сујевјерје - n. n.
сусед сусјед - n. m.
суседа сусједа - n. f.
суседни сусједни - adj.
суседство сусједство - n. n.
суснежица сусњежица - n. f.
сутеска сутјеска - n. f.
тамнети тамњети - v. impf
телесни тјелесни - adj.
телешце тјелешце - n. n.
тело тијело тило n. n.
теме тјеме - n. n.
терати тјерати - v. impf
тесан тијесан - adj.
тескоба тјескоба - n. m.
теснац тјеснац - n. m.
тесно тијесно - adv.
тестенина тјестенина - n. f.
тесто тијесто - n. n.
тетреб тетријеб - n. m.
тешити тјешити[32] - v. impf
топломер топломјер - n. m.
требити тријебити - v. impf
трезан тријезан - adj.
трезно тријезно - adv.
троделан тродијелан - adj.
тромесечје тромјесечје - n. n.
трпети трпјети - v. impf
увек увијек - adv.
уверавати увјеравати - v. impf
уверен увјерен - adj.
уверење увјерење - n. n.
уверити увјерити - v. pf.
уверљив увјерљив - adj.
уверљиво увјерљиво - adv.
уверљивост увјерљивост - n. f.
увет увјет - n. m.
уветан увјетан - adj.
увредити увриједити - v. pf.
угрејавати угријавати - v. impf
угрејати угријати - v. pf.
удео удио - n. m.
узлетати узлијетати - v. impf
узлетети узлетјети - v. pf.
укоренити укоријенити - v. pf.
укорењивати укорјењивати - v. impf
улепшавати уљепшавати - v. impf
улепшати уљепшати - v. pf.
умерен умјерен - adj.
умерено умјерено - adv.
умереност умјереност - n. f.
уместо умјесто - preposition
умети умјети - v. impf
уметник умјетник - n. m.
уметница умјетница - n. f.
уметнички умјетнички - adj.
уметност умјетност - n. f.
умрети умријети - v. pf.
унапред унапријед - adv.
унети унијети - v. pf.
употребити употријебити - v. pf.
усиделица усидјелица - n. f.
усмеравати усмјеравати - v. impf
усмерити усмјерити - v. pf.
успевати успијевати - v. impf
успети успјети - v. pf.
успех успјех - n. m.
успешан успјешан - adj.
успешно успјешно - adv.
утешан утјешан - adj.
утешити утјешити - v. pf.
утицај утјецај - n. m.
утицати утјецати - v. impf
уцена уцјена - n. f.
уценити уцијенити - v. pf.
уцењивати уцјењивати - v. impf
хлеб хљеб[33] - n. m.
хтење хтијење - n. n.
хтео хтио - v. impf
хтети хтјети хтити v. impf
цвет цвијет цвит[34] n. m.
цветак цвијетак цвитак n. m.
цветати цвјетати цвитати v. impf
цветача[35] цвјетача - n. f.
цвеће цвијеће цвиће[36] n. n.
цев цијев - n. m.
цеваница цјеваница - n. f.
цеваст цјеваст - adj.
цевовод цјевовод - n. m.
цевчица цјевчица - n. f.
цедило цједило - n. n.
цедиљка цједиљка - n. f.
цедити циједити - v.
целина цјелина - n. f.
целити цијелити - v. impf
целов цјелов - n. m.
целовит цјеловит - adj.
целокупан цјелокупан - adj.
целокупно цјелокупно - adv.
целост цијелост - n. f.
цена цијена - n. f.
ценик цјеник - n. m.
ценити цијенити - v. impf
ценовник цјеновник - n. m.
цењен цијењен - adj.
цењење цијењење - n. n.
цео цио - adj.
цепаница цјепаница[37] - n. f.
цепиво цјепиво - n. n.
цепидлака цјепидлака - n. f.
цепидлачење цјепидлачење - n. n.
цепидлачити цјепидлачити - v. impf
цепити цијепити - v. pf.
цепљен цијепљен - adj.
цепљење цијепљење - n. n.
цеста цеста циста n. f.
црвењење црвењење - n. n.
црвенети црвењети - v.
црево цријево - n. n.
цреп цријеп - n. m.
црепуља црепуља - n. f.
човек човјек човик[38] n. m.
човекољубац човјекољубац - n. m.
човекољубив човјекољубив - adj.
човекомрзац човјекомрзац - n. m.
човечан човјечан - adj.
човечанство човјечанство - n. n.
човечност човјечност - n. f.
шлем шљем - n. m.
штедети штедјети - v. impf
 1. Јотовање: гђе, ђе.
 2. Јотовање: ђеђе.
 3. Јотовање: ђекад.
 4. Јотовање: ђевер.
 5. Јотовање: ђевојка.
 6. Јотовање: ђевојчица.
 7. Јотовање: ђетињство.
 8. Јотовање: ђеца.
 9. Јотовање: другђе.
 10. Чакавски: Lua грешка in Модул:script_utilities at line 32: Please enter a language code in the first parameter...
 11. Јотовање: игђе.
 12. Хрватски: izvješće.
 13. Енглески: funnel.
 14. Енглески: left-handed.
 15. Јотовање: негђе, неђе.
 16. Јотовање: неђеља; хрватски: tjedan.
 17. Јотовање: ниђе.
 18. Јотовање: ође.
 19. Јотовање: понеђељак.
 20. Хрватски: podrijetlo.
 21. Хрватски: posjetitelj.
 22. Хрватски: dopredsjednik, dopredsjedatelj.
 23. Јотовање: прађед.
 24. Хрватски: predsjedatelj.
 25. Чакавски: Lua грешка in Модул:script_utilities at line 32: Please enter a language code in the first parameter...
 26. Чакавски: Lua грешка in Модул:script_utilities at line 32: Please enter a language code in the first parameter...
 27. Јотовање: свагђе.
 28. Јотовање: свугђе.
 29. Енглески: to grow gray hairs.
 30. Енглески: to sit.
 31. Хрватски: strjelica.
 32. Јотовање: ћешити.
 33. Хрватски: kruh.
 34. Чакавски: Lua грешка in Модул:script_utilities at line 32: Please enter a language code in the first parameter...
 35. Српски: карфиол.
 36. Чакавски: Lua грешка in Модул:script_utilities at line 32: Please enter a language code in the first parameter...
 37. Јотовање: ћепаница.
 38. Кајкавски: Lua грешка in Модул:script_utilities at line 32: Please enter a language code in the first parameter..; чакавски: Lua грешка in Модул:script_utilities at line 32: Please enter a language code in the first parameter...