kašika

kašika

Srpski

kašika (srpski, ćir. kašika)

Imenica

kašika, ž

Značenja:

 1. Vrsta ptice iz roda (lat.) Platalea Threskiornithidae Linnaeus[1]

Hiperonim:

 1. žličarka [18] [1]
 2. kašikara [19] [1]

Reference

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 Dejan Miloradov – Slobodan Puzović – Vasa Pavković – Javor Rašajski, Ornitološki rečnik, Imena ptica, Matica srpska, Novi Sad.
 2. Zoološka terminologija i nomenklatura. Srednjoškolska terminologija i nomenklatura, knj. II, sv. 2, Ministarstvo prosvete Kraljevine Jugoslavije, Beograd 1932.
 3. 3,0 3,1 Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika, knj. I–XIX, Institut za srpskohrvatski jezik SAN / Institut za srpski jezik SANU, Beograd 1959–2014.
 4. Ondrej Vizi, Zaštićene životinjske vrste u Crnoj Gori, Glasnik Republičkog zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja u Titogradu, 17, Titograd 1984, 69–108.
 5. 5,0 5,1 5,2 Spiro Brusina, Ptice hrvatsko-srpske, Spomenik, XII, Srpska kraljevska akademija, Beograd 1892.
 6. Csornai Rihárd, Bácska madarainak szerb és horvátnyelvü névjegyzéke, Aquila (A magyar királyi Madártani Intézet folyóirata), L évfolyam, Budapest 1943, 394–402.
 7. 7,0 7,1 Miroslav Hirc, Rječnik narodnih zoologičkih naziva, knjiga druga: Ptice (Aves), JAZU, Zagreb 1938–1947.
 8. Vladan Arsenijević, Jestastvenica (za učiteljske i više devojačke škole), deo 1, Zoologija, Novi Sad 1879.
 9. Lintia Dénes, Adatok Szerbia madárfaunájához (prvi deo), Aquila (A magyar királyi ornithologiai központ folyóirata), XXII évfolyam, Budapest 1915, 329‒351. i Adatok Szerbia madárfaunájához (drugi deo), Aquila (A magyar királyi ornithologiai központ folyóirata), XXIII évfolyam, Budapest 1916, 74‒162.
 10. Otmar Rajzer ‒ Ivan Seunik, Narodna imena ptica u Bosni i Hercegovini, Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, knj. I, Sarajevo 1890, 109‒112.
 11. Grigorije Lazić, Prosta naravna istorija, Budim 1836.
 12. Joakim Vujić, Jestestvoslovije, prevod s nemačkog, Budim 1809.
 13. Dragutin Hirc, Građa za narodnu nomenklaturu i terminologiju životinja (III, Ptice), Nastavni vjesnik, časopis za srednje škole, knj. VII, Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada, Zagreb 1899, 145–155.
 14. 14,0 14,1 Vuk Stefanović Karadžić, Srpski rječnik, 4. izdanje, Štamparija Kraljevine Jugoslavije, Beograd 1935.
 15. Mojo Medić, Drugi dodatak građi za prirodopisnu nomenklaturu i za ribarsko oruđe (svršetak), Letopis Matice srpske, knj. 188, sveska četvrta, Matica srpska, Novi Sad 1895, 120–134.
 16. Ljudevit Firer, Jedna godina ornitološkog izučavanja u Crnoj Gori, Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, knj. VI, Sarajevo 1894, 543–608.
 17. V. E. Martino – S. D. Matvejev, Ptice Jugoslavije, I, Skupljanje, prepariranje i određivanje, Prosveta, Beograd 1947.
 18. Avgust Liben, Prirodopis, prvi deo: Zoologija (preveo P. Despotović), Pančevo 1874.
 19. Josif Dusl, Zoologija za srednje škole, Beograd 1870.

Napomene