Domicil

Izvor: Викиречник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Noia 64 mimetypes recycled.png
Noia 64 mimetypes recycled.png

Pažnja! Članak sa nekvalitetnim sadržajem!

Ovaj članak ne zadovoljava sve standarde vikirečnika.

Reči srpskog jezika nastojimo da unapredimo i standardizujemo u skorijoj budućnosti. Pozivamo i vas da učestvujete u poboljšanju kvaliteta našeg i vašeg vikirečnika.


Hvala!

Napomena: Ako je ovaj članak jedna od engleskih reči ili imena, ne nadajte se skorom poboljšanju.

domicil (lat. domus kuća, dom, domicilium) zavičaj, stalno mesto stanovanja, prebiva lište, stan; trg. mesto u kome treba da se plati jedna menica.

domicilat (lat. domicilium) trg. označeni platilac jedne domicilirane menice.

domicilijant (lat. domicilium) trg. lice na koje se trasira jedna domicilirana me nica.

domiciliran (lat. domicilium) koji stanuje, nastanjen; domicilirana menica ili do micilna trata (fr. effet a domicile, eng. domiciliated bill) menica koja se ne is plaćuje u mestu gde je izdata, nego u nekom drugom.

domicilirati (lat. domicilium) stanovati, biti nastanjen, boraviti, prebivati; odre liti nekom mesto stanovanja, nastaniti nekoga; trg. označiti mesto plaćanja me mice.