toliko

toliko

Srpski

toliko (srpski, lat. toliko)

Prilog

toliko, pril.

Slogovi: to-li-ko


Oblici:

 1. tolȉko, tolѝko [1]
 2. tolѝko [1]
 3. tolȉko [1]
 4. tolѝko [1]

Značenja:

 1. Kad je količina, iznos i sl. kao i u nekom drugom slučaju: u toj količini, u toj meri, u tome iznosu. [1]
 2. Uopšte kada je reč o velikoj količini, broju i sl. [1]
 3. Kada se iskazuje veća količina, intenzitet, viši stepen kakve radnje ili stanja. [1]

Primeri:

 1. Kȍlko mȍž, tolѝko se skȕpi. [2] [3] [4] Čenta Gospođinci Silbaš Srpski Krstur Sanad Mokrin Kikinda Novo Miloševo Srpska Crnja Kumane Boka Čenej [1]
 2. Nѝje bílo tolѝko kȍlko sȁd. [5] Itebej [1]
 3. Tolѝko prasíca kȍlko zrnádi. [5] Zrenjanin [1]
 4. Ní se tolѝko ni upotrebljávali. [5] Farkaždin [1]
 5. To trȅba da se znȃ kȁko je bȑdo tolȉko da osnȕje, tolȉko žȋca kȍlko ȉma tȁmo zȗbaca. Izbište [1]
 6. Onȅ redȕše se pogȃđadu, pa trȁžu tolȉko, svȅkar nȇma nȏvce, ne trȅba mu snȁja. Jasenovo [1]
 7. Tolȉko kȍlko ȉma dúše u kȕći, tolȉko tȍ se otkȉne ta pogȁča. [1]
 8. Nísam bȁš tolȉko imȁla sprȅme kao pȓva séstra. Banatska Palanka [1]
 9. Kȍlko ȉma kȏla — dȅset-pѐtnājst — tȍlko ljúdi, dѐvojačka rodbѝna, razvѐdu svȁki po jѐdna kȍla. [6] [7] [8] Novo Miloševo Gospođinci Deska [1]
 10. Nȇma tȍlko da se smȅsti — pedѐset krȅvēta imámo. [9] Mokrin [1]
 11. Tȍlko su ȍnda ѝmali. Obzir [1]
 12. Samo tòlko znȃm da su ùčitelji dòlazili dѐcama. [10] Čip [1]
 13. Tolѝkō [j]e mȇsa jȅo. [11] [12] Novo Miloševo Deska [1]
 14. Već kad me je ȕdō, ȍnda je tòlko plȁko. Bačinci [1]
 15. Tȏlko me je vòlō, plȁko zȁ mnom, jȃko, sve zapévo zȁ mnom. Bačinci [1]
 16. Tolȉko je bílo lȇpo. Pavliš [1]
 17. Tolȉko se bȁba rȁdovala. [1]
 18. Nísmo smȅli tolȉko se kȕpimo na ćȍške. Vršac [1]
 19. Ȍnda mȅtemo kòmārnik (tȏ smo mȋ tkȁli od vȕne; nàmestimo dŕva kȍliki je krȅvet — léce — tolѝko visòko da mȍžeš da sȅdneš, pa pȕstimo dóle tȃj kòmārnik). [13] Novo Miloševo [1]


Izrazi:

 1. tolѝko ȉtoliko Sombor [1]
 2. ˜ i ˜ ("umesto određivanja brojnog iznosa, kad se on ne zna ili se ne smatra potrebnim da se odredi"). [1]
 3. tolѝko itolѝko. — Ȏn mȅri i pȋše: tolѝko i tolѝko ("Ȏn mȅri i pȋše: tolѝko i tolѝko"). Melenci Itebej [14]
 4. ZbDT 142] [1]
 5. tȍlko itȍlko ("isto"; "Ȍndak ovȋ štȁ su sredȉnu, tȉ plȃtu tȉm čovȅku, tȍlko i tȍlko mu dȁdu cígle"). Jasenovo [1]

Reference

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 mr Dejan Miloradov, Katarina Sunajko, mr Ivana Ćelić, dr Dragoljub Petrović; Rečnik srpskih govora Vojvodine, izmenjeno i dopunjeno izdanje u 4 toma, Matica srpska, Novi Sad
 2. Pavle Ivić—Žarko Bošnjaković—Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta. Prva knjiga: Uvod i fonetizam. — SDZb, HV, 1994, 419 str, str. 149, 265.
 3. Pavle Ivić—Žarko Bošnjaković—Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta. Druga knjiga: Morfologija, sintaksa, zaključci, tekstovi. — SDZb, HVIII, 1997, 586 str, str. 132, 281.
 4. Ivan Popović, Govor Gospođinaca u svetlosti bačkih govora kao celine. Beograd (SANU, Posebna izdanja, knjiga SLHHV, Odeljenje literature i jezika, knjiga 21), 1968, 248 str, str. 17, 125.
 5. 5,0 5,1 5,2 Pavle Ivić—Žarko Bošnjaković—Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta. Druga knjiga: Morfologija, sintaksa, zaključci, tekstovi. — SDZb, HVIII, 1997, 586 str, str. 281.
 6. Ivan Popović, Govor Gospođinaca u svetlosti bačkih govora kao celine. Beograd (SANU, Posebna izdanja, knjiga SLHHV, Odeljenje literature i jezika, knjiga 21), 1968, 248 str, str. 125.
 7. Sofija Rakić-Miloradović, O govoru Deske. — ESM, 3, 2001, 52—67, str. 56.
 8. Nevenka Sekulić, Zbirka dijalekatskih tekstova iz Vojvodine. — SDZb, HHVII, 1981, 107—306, str. 126.
 9. Nevenka Sekulić, Zbirka dijalekatskih tekstova iz Vojvodine. — SDZb, HHVII, 1981, 107—306, str. 118.
 10. Miroslav Nikolić, Neke osobine srpskog govora u Čipu kod Budimpešte. — JF, H£IH, knj. HII, 1993, 137—153, str. 143, 146.
 11. Pavle Ivić—Žarko Bošnjaković—Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta. Druga knjiga: Morfologija, sintaksa, zaključci, tekstovi. — SDZb, HVIII, 1997, 586 str, str. 281.
 12. Sofija Rakić-Miloradović, O govoru Deske. — ESM, 3, 2001, 52—67, str. 59.
 13. Nevenka Sekulić, Zbirka dijalekatskih tekstova iz Vojvodine. — SDZb, HHVII, 1981, 107—306, str. 127.
 14. Rečnik srpskih govora Vojvodine, izmenjeno i dopunjeno izdanje u 4 toma, priredili mr Dejan Miloradov, Katarina Sunajko, mr Ivana Ćelić i dr Dragoljub Petrović, Matica srpska, Novi Sad.

Napomene