tele

Idi na navigaciju Idi na pretragu

tele

tele (srpski, lat. tele)[uredi]

Imenica[uredi]

tele, s


Kategorije: zool.pren. pogr.


Oblici:

 1. -eta [1]
 2. tѐle, tȇle Kruščica , tȅle [1]

Značenja:

 1. Mladunče krave staro do šest meseci. [1]
 2. Vrsta božićnog kolača; ukras na božićnom kolaču. [1]
 3. Glupa, budalasta osoba. [1]

Primeri:

 1. „Tele” je dok malo ne poodraste, a zatim je do godine dana „june”. [2] [1]
 2. Ȍnda bѐžim da dȁm pilíćama i u štálog ako ȉma tѐle. [3] [4] [5] [6] Kalaz Jamena Morović Gibarac Molovin Sremska Rača Višnjićevo Bačinci Sot Erdevik Martinci Susek Ležimir Sviloš Šuljam Čerević Klenak Voganj Jarak Jazak Hrtkovci Vrdnik Platičevo Grabovci Sremska Kamenica Bukovac Neradin Mali Radinci Ogar Krušedol Maradik Prhovo Kupinovo Karlovčić Golubinci Krčedin Vojka Boljevci Batajnica Novi Slankamen Surčin Belegiš Subotica Pačir Gospođinci Tovariševo Bačka Palanka Futog Novo Miloševo Itebej Jaša Tomić Zrenjanin Šurjan Boka Opovo Batanja Deska [1]
 3. Šta bílo da se kȗpi, jelti prȃse, jelti tѐle, tȏ se dȃ srȅće rādi. [7] Srpski Krstur [1]
 4. Sam kázala svíma što vúčedu mléko od mѐne: dok tѐle sȉsa, nȇma mléka, pa nek se snȃđedu kȍ kȁko znȃ. Neuzina [1]
 5. Svȁko svòju krȁvu dòtera i òtera koja ȉma tѐle. Vizić [1]
 6. Kúpio [sam] još jѐdno tȅle da rástu, da ne bléju, da nѐ mӯče sámo. [8] [9] Đala Dobrica Batanja [1]
 7. Nísi smȅo da zakȍlješ téle. Vršac Izbište [1]
 8. Ȏn ȉde, pȉpa téle i dȁ mu da jȅde. [1]
 9. Otečѐna je tѐletova nòga. [10] Bašaid [1]
 10. Pȕna kȕća mȃrve i svínja i teládi i krȁve. Vizić [1]
 11. Ždrebádi, teládi, prascȋju, ováca — svȁšta, kȃžem, ráne, déce nȃjviše. Izbište [1]
 12. Rānȉo mȃla tȅlada. Kruščica [1]
 13. Krȁve se púštaju u pódne ѝs čārde da sȉsaju tȅlādi. [6] Jarak [1]
 14. Ȉmam tȕ nȅki tȅlāde što sam kúpio, pa ću da hrȃnim tȏ. [11] [12] Đala Sombor Sivac Gospođinci Deska [1]
 15. Mȋ smo ѝšli kòd njih svȁki dȃn, jel smo vòleli da vȉdimo tȅlādi. Novi Sad [1]
 16. Òni su ѝmali krȁve, pa smo vòleli da vȉdimo tȅladi, pa svȋnje. Novi Sad [1]
 17. Tȅoce, ždrȅbada, svȋnje — svȅ da nam dȁ Bȏg da ȉmamo! [13] [14] [15] [16] Vršac Novi Kneževac Padej Novo Miloševo Srpska Crnja Kumane Boka Perlez Farkaždin Ilandža Batanja Deska [1]
 18. Pòdāj teócima. [17] [18] Farkaždin Kikinda Novo Miloševo Kumane [1]
 19. Za Božić su se mesili božićnji kolači: „guvno” [...] „krava” i „tele”. [19] [20] Jarkovac Vršac [1]
 20. Za Bóžić se mȇsu zākȍni: krȁva i tȅle. Banatska Palanka [1]


Izvedene reči:

 1. telad [1]
 2. tȅlada [1]
 3. tȅlādi [1]


Izrazi:

 1. tȅvōci Gospođinci Novi Kneževac Zrenjanin [1]
 2. [1]
 3. GG 72, 137] [1]
 4. mn tȇlci Pačir [1]
 5. Ban [1]
 6. ("Šta će ti krava s teletom?"). Novo Miloševo [1]
 7. ne dáje mlékatѐle krȁvi već krȁvatѐletu ("zna se ko je stariji"). Novo Miloševo [1]
 8. kud ode krava tamo i ˜ ("kada se žena ponovo uda, dete iz prvog braka vodi sa sobom"). [1]
 9. blejati/blenuti/buljiti/gledati ko ˜ u šarena vrata ("tupo, besvesno gledati, ne razumevajući, ne znajući ništa"). Subotica Sombor Ravno Selo Futog Kovilj Mokrin Vršac Jasenovo Ivanda Lovra [1]

Reference[uredi]

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 Rečnik srpskih govora Vojvodine, izmenjeno i dopunjeno izdanje u 4 toma, priredili mr Dejan Miloradov, Katarina Sunajko, mr Ivana Ćelić i dr Dragoljub Petrović, Matica srpska, Novi Sad.
 2. Milivoje Milosavljević, Stočarstvo u severnom Banatu. — Rad, 12— 13, 1964, 69—101, str. 84.
 3. Sofija Rakić-Miloradović, Izveštaj o dijalektološkom istr. živanju govora Batanje. — ESM, 3, 2001, 43—51, str. 43.
 4. Nevenka Sekulić, Zbirka dijalekatskih tekstova iz Vojvodine. — SDZb, HHVII, 1981, 107—306, str. 148.
 5. Anđelka Petrović, Pastirska terminologija Bukovca (rukopis diplomskog rada).
 6. 6,0 6,1 Žarko Bošnjaković, Pastirska terminologija Srema. Novi Sad (Filozofski fakultet), 1985, 174 str.
 7. Pavle Ivić—Žarko Bošnjaković—Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta. Druga knjiga: Morfologija, sintaksa, zaključci, tekstovi. — SDZb, HVIII, 1997, 586 str, str. 425.
 8. Pavle Ivić—Žarko Bošnjaković—Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta. Prva knjiga: Uvod i fonetizam. — SDZb, HV, 1994, 419 str, str. 53.
 9. Sofija Rakić-Miloradović, Izveštaj o dijalektološkom istr. živanju govora Batanje. — ESM, 3, 2001, 43—51, str. 43, 47, 48.
 10. Pavle Ivić—Žarko Bošnjaković—Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta. Druga knjiga: Morfologija, sintaksa, zaključci, tekstovi. — SDZb, HVIII, 1997, 586 str, str. 143.
 11. Ivan Popović, Govor Gospođinaca u svetlosti bačkih govora kao celine. Beograd (SANU, Posebna izdanja, knjiga SLHHV, Odeljenje literature i jezika, knjiga 21), 1968, 248 str, str. 58, 162, 167.
 12. Sofija Rakić-Miloradović, O govoru Deske. — ESM, 3, 2001, 52—67, str. 53.
 13. Pavle Ivić—Žarko Bošnjaković—Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta. Prva knjiga: Uvod i fonetizam. — SDZb, HV, 1994, 419 str, str. 114, 117, 274.
 14. Pavle Ivić—Žarko Bošnjaković—Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta. Druga knjiga: Morfologija, sintaksa, zaključci, tekstovi. — SDZb, HVIII, 1997, 586 str, str. 51.
 15. Sofija Rakić-Miloradović, Izveštaj o dijalektološkom istr. živanju govora Batanje. — ESM, 3, 2001, 43—51, str. 47.
 16. Sofija Rakić-Miloradović, O govoru Deske. — ESM, 3, 2001, 52—67, str. 56.
 17. Pavle Ivić—Žarko Bošnjaković—Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta. Prva knjiga: Uvod i fonetizam. — SDZb, HV, 1994, 419 str, str. 274.
 18. Pavle Ivić—Žarko Bošnjaković—Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta. Druga knjiga: Morfologija, sintaksa, zaključci, tekstovi. — SDZb, HVIII, 1997, 586 str, str. 30, 51.
 19. Milenko S. Filipović, Različita etnološka građa iz Jarkovca (u Banatu). — ZDN, 11, 1955, 81—117, str. 108.
 20. Mila Bosić, Žitarice u plodonosnoj magiji kod Srba u Vojvodini. — Rad, 31, 1988—1989, 171—193, str. 176.

Napomene[uredi]