ža

Izvor: Викиречник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Takođe pogledajte: 135, 315, 513, i 153

Geez: ža

a bu gi da he zo 01
gu di ha ve žo 02
du hi va ze žы ho 03
hu vi za že to 04
vu zi ža he čo 05
zu ži ha te čы йo 06
žu hi ta če йы ko 07
žэ hu ti ča йe ho 08
tu či йa ke lo 09
ču йi ka he mo 10
čэ йu ki ha le no 11
йэ ku hi me 12
hu li ma ne ni so 13
mi na ne šo 14
mu ni se šы ъo 15
nu ni sa še ъы fo 16
si ša ъэ co 17
ne su ši ъa fe ko 18
šu ъi fa ce ro 19
šэ ъu fi ca ke so 20
э fu ci ka re to 21
cu ki ra se čo 22
ku ri sa te čы ho 23
ru si ta če po 24
su ti ča he co 25
tu či ha pe po 26
ču hi pa ce džo 27
čэ hu pi ca pe džы ъo 28
pu ci pa dže ъы bo 29
cu pi dža ъэ go 30
pu dži ъa be do 31
džu ъi ba ge ho 32
džэ ъu bi ga de vo 33
srpski i ža