ЗЕБРА

Извор: Викиречник
Иди на навигацију Иди на претрагу

АЛФАБЕТСКА ТАБЕЛА ЗА ПАМЋЕЊЕ ПО ВЕЗНОМ МЕТОДУ(Ћирилични редослед)[уреди]

(1) ААУТО (11) ЈЈУДИТА (21) ССАНТА (2) ББИНА (12) ККАТОН (22) ТТАНИН (3) VВИЈАК (13) LЛИДИЈА (23) ЋЋЕМАНЕ (4) ГГАР (14) ЉЉУТИ РОЈ (24) УУНРА (5) DДЕЛО (15) MМЕТЛА (25) ФФИНАЛИСТА (6) ЂЂИ-ЂИ (16) ННАТАША (26) ХХАНЏАР (7) ЕЕКИПАЖ (17) ЊЊЕГОШ (27) CЦИНК (8) ЖЖИВА (18) ООТВОР (28) ЧЧУНОВИ (9) ЗЗЕБРА (19) ППУТОПИС (29) ЏЏИН I БОА (10) IИЗАСЛАНИК (20) РРАНАЦ (30) ШШУМИЦА

Кретање


Коцка: Кретање

Велики навигатор - коцка[уреди]

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Д05 Ч28 Б02 У24
Н16 Ђ065 М15 Љ14 Л133 К12 Ј11 А012 Р20 П19 О184 Њ17
Е07 Џ29 И10 Ћ23
Ж08 Ш30 З09 Т22
Т22 С216 Ш30 Ж08 С216 З09 Ш30 С216 Т22 З09 С216 Ж08
З09 Т22 Ж08 Ш30
И10 Ћ23 Е07 Џ29
Ј11 А012 Р20 П19 О184 Њ17 Н16 Ђ065 М15 Љ14 Л133 К12
Б02 У24 Д05 Ч28
В03 Ф25 Г04 Ц27
Ц27 Х261 Ф25 В03 Х261 Г04 Ф25 Х261 Ц27 Г04 Х261 В03
Г04 Ц27 В03 Ф25