Цин-ко-гра-фи

Пређи на навигацију Пређи на претрагу
C на Морзеовом коду.

Слоговни систем морзеове азбуке[уреди]

1. Начин: по »Слоговном систему«.
Слогови са једним или два слова претстављају »тачкице«, а слогови са три и више слова — »цртице«. Поред тога, свака таква реч почиње одговарајућим словом. На пример:

СЛОВО ЗНАК ПАМТИ СЕ ПОМОЋУ РЕЧИ

А .- Ам-бар
Б Бар-ба-ри-ца, или: Бер-ба ру-жа
C Цин-ко-гра-фи
Ч Чар-ши-ска фир-ма
Ћ Ћур-чи-ско ши-ло
D -.. Дра-ги-ца
Џ —.-. Џин-гис Ка-нов еп
Ђ Ђин-ђу-ва жен-ска
Е . Еп
Ф Фе-до-рен-ко
Г - -. Гра-ђан-ка
Х .... Ху-ли-га-ни
I .. I-ва, или: I-НА
Ј .— Ју-рис-дик-тор
К -.- Кон-ку-рент
L Ле-тар-ги-ја, или = Ли-тар- во-де
Љ .—. Љу-бљан-ска бан-ка
MМер-мер
Н -. Нор-ма, или: Нур-ми (чувени тркач)
Њ Ње-гош је пес-ник (овде изузетно важи »ј« као посебно слово)
ООлд Сур-хенд (Олд Суреханд)
П .—. По-бед-нич-ки
Р ... Ра-ден-ци
С ... Су-за-на
Ш —.- Шар-ман-тни чо-век
Т - Тор, или: Тер
У ..- Уз-да-ник
V Ве-те-ри-нар
З —.. Здрав-стве-ни-ци
Ж —..- Жен-ски ме-да-љон